• Arkivhandlingar. Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Arkivhandlingar.

 • Bygdespelen Nilivaara. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Bygdespelen Nilivaara.

 • Arkivhandlingar. Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Arkivhandlingar.

 • Bygdespelen Nilivaara. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Bygdespelen Nilivaara.

 • Arkivhandlingar. Kjell Öberg © Norrbottens museum

  Arkivhandlingar.

Norrbottens museums arkiv har länets kulturhistoria i fokus.

I arkivet finns handlingar från våra olika verksamhetsområden. Det kan röra sig om dokumentationer av bebyggelse, arkeologiska undersökningar, utställningar och mycket annat.

I arkivet finns även handlingar från norrbottniska företag, gårdar och privatpersoner som skänkts till museet. Dessutom förvaras avskrifter och kopior från andra arkivinstitutioner av material som rör Norrbotten.

Tjänstearkivet

I tjänstearkivet finns handlingar från 1878, när insamlingen av museiföremål påbörjades, och fram till idag. Museets arkiv avspeglar en lång verksamhet, där fokus legat på länets kulturhistoria. Bland de olika avdelningarna i arkivet finns handlingar om konst, bebyggelse, kulturmiljövård, historia, arbetsliv och näringar, kommunikationsväsen, samer och mycket annat.

Av speciellt intresse för bygdeforskare är de topografiska serierna i tjänstearkivet. Här finns handlingar som rör specifika platser, byar eller städer, förutsatt att museet på något sätt varit inblandat.

Enskilda arkiv

Som enskilda arkiv räknas handlingar som uppstått utanför den offentliga sfären – från föreningar, företag, gårdar eller privatpersoner. I Norrbottens museums arkiv finns en stor och brokig samling enskilda arkiv, allt från ett enstaka brev till stora företagsarkiv.