• Arkeologiskt fynd - dräktspänne Åke Åström © Norrbottens museum

    Arkeologiskt fynd - dräktspänne

  • Fyndback med arkeologiska fynd Åke Åström © Norrbottens museum

    Fyndback med arkeologiska fynd

I våra arkeologiska magasin förvaras många föremål. De flesta har hittats vid arkeologiska undersökningar och inventeringar i Norrbotten, och en mindre mängd är så kallade "lösfynd".

Arkeologi2 Foto Åke ÅstroemVåra äldsta fynd är nästan 11 000 år gamla och de yngsta endast 100-200 år gamla. Till exempel finns här föremål från de stora undersökningarna i Vuollerim och Sangis (Haparandabanan) och från utgrävningar i Gammelstad, Öjebyn, Arvidsjaur och Jokkmokk.

Fynden från det omfattande inventeringsarbetet Nordarkeologi som utfördes under 1960-1980-talet, utgör en stor del av våra arkeologiska samlingar. Alla fynd som gjorts i Norrbotten förvaras däremot inte på Norrbottens museum. Historiska museet i Stockholm, Silvermuseet i Arjeplog och Ajtté i Jokkmokk har också föremål från länet.

Fynd och prover ger viktig kunskap

Föremålen i våra arkeologiska samlingar utgörs av exempelvis sten- och metallföremål, keramikskärvor, glas, tegel, slagg, djurben och människoben. Utöver fynden sparar vi kolprover som kan användas vid datering och träanalys, samt jordprover som kan genomsökas efter spår från till exempel odling och djurhushållning.

Arkeologiska föremål och prover kan ge oss information om hur människor i Norrbotten levt under olika tider. Från förhistorisk tid, som vi saknar skriftlig information ifrån, blir tillgången till fynd och prover helt avgörande. Fynden kan berätta vad den förhistoriska människan åt, hur maten tillagades och förvarades, vilka redskap som användes och hur dessa tillverkades, hur man jagade och vilka jaktvapen som användes, och vilka kontakter man hade med människor i andra områden.

Norrbottens museums arkeologer utför varje år flera arkeologiska undersökningar i olika delar av länet.
I museets Kulturmiljöblogg kan man läsa mer om museets arkeologiska fältverksamhet.


Arkeologi