• Tysk 1600-talsvärja Åke Åström © Norrbottens museum

I Norrbottens museums samlingar finns ett tiotal värjor. En av dem är tillverkad i slutet av 1600-talet i det som är dagens Tyskland. Värjan är ett så kallat blankvapen.

Tysk 1600-tals värja

Denna månads föremål är en värja av så kallad Schwedendegen typ (Nbm 2821). Benämningen Schwedendegen (Sverigevärja) härstammar från 1600-talets tyska områden och det trettioåriga kriget. Värjan fick det här namnet på grund av att typen användes mot svenskarna. Denna värja användes av de europeiska ländernas fotsoldater och var kortare än de som användes inom kavalleriet. Typen introducerades i Skandinavien omkring 1650.

Detalj av tysk 1600-talsvärja, foto Åke Åström (1)

Klingan har två inristningar, siffrorna ”1414” och en vargfigur, kallad ”Passau Wolf”, ett varumärke för svärdssmeder från den tyska staden Passau.

Detalj av tysk 1600-talsvärja, foto Åke Åström

Smederna från Passau var kända i hela Europa för sin höga kvalité. Emellertid är denna värja tillverkad i den tyska staden Solingen, vars svärdssmeder också använde ”Passau Wolf” som varumärke. Troligen var det svärdssmeder från Passau som flyttat till Solingen genom så kallad gesällvandring. Enligt experter på Armémuseum i Stockholm är det klingans utseende och fästet på värjan som avslöjar att den tillverkats i Solingen. Inskriptionen ”1414” kan vara hämtad från Bibeln och Jobs bok 14:14. Där står att läsa: ”Kan en man som dött återuppstå igen? Då ska jag kämpa tills min avlösning kommer”. Detta är en teori, men mycket tyder på att den stämmer, med tanke på tiden för tillverkningen av värjan.

Värjan som vapentyp var inledningsvis ett stötvapen, men kom även att fungera som ett huggvapen. I Sverige började den användas av både infanteri och kavalleri under senare delen av 1500-talet. Under 1600-talet var den det förhärskande sidovapnet i de europeiska arméerna, men i mitten av 1700-talet började den trängas undan av pallaschen, sabeln och huggaren, vilka var kraftfullare huggvapen. 

Den kom att leva vidare i civilt bruk som dräktvärja. Hov- och ämbetsvärjan var ett värdighetsattribut och ett konstnärligt utsmyckat tillbehör till dräkten. Dräktvärjan brukades även som duellvapen.


Se mer:

I museets föremålsdatabas Carlotta finns information om Månadens föremål och om fler föremål i våra samlingar: Månadens föremål i Carlotta.

Läs mer:

  • Cut & Thrust weapons, Eduard Wagner, 1967.

Text: Mattias Strand