• Oval svepask med målad dekor Göran Dahlin © Norrbottens museum

    Oval svepask med målad dekor

  • Bro över Vassara älven Lea Wikström © Norrbottens museum
  • Trasmattor Göran Dahlin © Norrbottens museum

    Trasmattor

  • Adolf Hjort © Norrbottens museum
  • Fladdermusfåtölj Åke Åström © Norrbottens museum

    Fladdermusfåtölj

Norrbottens museums samlingar, bilder och föremål registreras kontinuerligt i en digital databas som är tillgänglig för alla. Du kan själv söka bland bilder från bildarkivet och föremål från samlingarna.

I museets databas finns omkring 70.000 föremål och närmare två miljoner bilder, som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Om du letar efter något särskilt som ännu inte registreras, kan du kontakta personalen på bildarkiv eller föremålssamlingar så hjälper de dig.

Sök i Norrbottens museums samlingar  (extern länk)


Systemet Carlotta ägs av Statens museer för världskultur där Etnografiska museet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ingår.