Är det bara genom tilläggisoleringar och fönsterbyten som man kan spara energi? Spar energi genom att underhålla din fastighet! De lönsammaste effekterna görs oftast i samband med underhåll eller ombyggnad.

Åtgärder av energieffektivisering i byggnader kan delas in i tre typer:

 • Isolering och tätning av klimatskal som tak, väggar, golv och fönster.
 • Effektivisering av energitillförseln, som byte till en effektivare panna eller värmepump. Byte av termostater eller bättre styrning kan också höja effektiviteten.
 • Ändrat beteende hos boende, som att sänka inomhustemperaturen. Måste alla rum värmas upp lika mycket? Kan du ha varmare kläder på dig? 

Goda exempel på energisparande åtgärder

Tilläggsisoleringar och fönsterbyten är omtalade åtgärder som inte ska genomföras i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Men även mindre omfattande åtgärder kan påverka en byggnad negativt, exempelvis byte av ytterdörr. Däremot behöver kanske inte isolering av vindbjälkslaget skada några kulturhistoriska värden. En sådan åtgärd kan också vara mycket lönsam.

Energieffektiviserande åtgärder som normalt inte skadar en byggnadsvärden:

 • Isoleringa vindsbjälklaget, eller takbjälklaget om vinden är inredd.
 • Förbättring/påfyllning av isolering i golvbjälklag.
 • Effektivisering eller komplettering av värmesystemet.
 • Täta fönster och dörrar.
 • Varsam restaurering av fönster. Att löpande underhålla och kontrollera fönster är en god investering.
 • Byte av innerbågsglaset till lågemissionsglas. En enkel och billig åtgärd för energieffektivisering av fönster. På detta sätt kan man behålla ytterglasens spröjs om sådana finns. Men det är skillnad på glas och glas. Är innerglaset handblåst så hoppa över denna åtgärd, fokusera istället på restaurering av bågarna och övriga energisparande åtgärder. Glöm inte att exempelvis fönster från 1950-talet också är kulturhistoriskt värdefulla.
 • Installera styr- och reglersystem och effektvakt för att hålla en jämn och önskad inomhustemperatur i olika delar av byggnaden. Reglersystemet ska snabbt anpassa temperaturen i exempelvis köket vid matlagning eller vid solinstrålning, utan att öka effekten vid kortare vädring. En effektvakt kan stänga av värmesystem och vattenberedare innan elförbrukningen når nivåer som huvudsäkringen inte klarar. Därmed kan en lägre huvudsäkring installeras och nätavgiften minskar.
 • Injustera styr- och reglerfunktioner.
 • Byte eller inkoppling av termostater. En trasig eller dåligt fungerande termostat kan orsaka en onödigt hög energianvändning. En termostat kan behöva bytas ut efter 10-15 år.
 • Sänk inomhustemperaturen. Att minska inomhustemperaturen med en grad kan ge cirka fem procents energibesparing. I rum som sällan används kan man sänka temperaturen ytterligare och hålla dörrarna stängda mellan kallare och varmare rum. Var bara uppmärksam på att sänkningen inte skapar fuktproblem i vissa utrymmen.
 • Isolera utsidan av källarväggen i samband med dränering av husgrunden.
 • Montera en tunn vindtätning under panelen i samband med en restaurering av fasaden.

Glöm inte de ändrade vanorna som:

 • Installera snålspolande armaturer och energisnåla vitvaror.
 • Höj temperaturen i frysen från -20 till -18.
 • Lufttorka tvätten.
 • Ta för vana att dra ner rullgardiner och persienner och dra för gardiner inför natten.
 • Flytta fram möbler från radiatorerna så att värmen sprider sig i rummet.
 • Häng upp ett tjockt draperi framför ytterdörren under vintertid eller komplettera med en innerdörr.
 • Vädra snabbt men ordentligt genom korsdrag.
 • Låt inte teven och andra apparater stå på standby-läge.