• Bergströmska gården i Luleå Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

    Bergströmska gården i Luleå

  • Bergströmska gården i Luleå Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

    Bergströmska gården i Luleå

  • Bergströmska gården i Luleå Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

    Bergströmska gården i Luleå

Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen. Byggnadsminnesskydd är ett exklusivt skydd, som bara omfattar över 2000 anläggningar och miljöer i Sverige.

Att byggnadsminnesförklara en historiskt viktig byggnad eller anläggning är ett sätt att säkerställa att framtidens generationer får ta del av vårt gemensamma kulturarv. Det kan både handla om allt ifrån ett slott från 1500-talet till ett badhus från 1950-talet.

Byggnadsminnen delas in i två grupper − enskilda och statliga. När det gäller byggnader som inte ägs av staten (enskilda byggnadsminnen), är det länsstyrelsen som beslutar om nya byggnadsminnen. Men vem som helst kan väcka frågan om byggnadsminnesförklaring. Om du tycker att en byggnad i din omgivning är i byggnadsminnesklass så kan du vända dig till länsstyrelsen.  

Byggnader som ägs av staten kan förklaras som statliga byggnadsminnen. Det kan röra sig om till exempel stationsmiljöer, slott, försvarsanläggningar och fyrplatser. Frågor som rör statliga byggnadsminnen hanteras av Riksantikvarieämbetet och det är regeringen som beslutar om nya statliga byggnadsminnen.  

Byggnadsminnen i Norrbotten

Arvidsjaurs kommun 

Hängengården i Glommersträsk, Lappstaden, Nils Johan Larssons dalplats och Torpet Granberget.

Bodens kommun

Artilleriregementet, Vittjärv-sommarstuga, Bebyggelsen på Laxholmen, Bodens fästning, Bodens garnison, Bodens järnvägsstation, F.d. tygstationen i Boden och Det f.d. ålderdomshemmet i Harads.

Gällivare kommun

Engelska kanalen.

Haparanda kommun

Forslundsgården i Vojakkala och Haparanda stationshus.

Jokkmokks kommun

Bio Norden, Porjus kraftstation, Vaisaluokta kyrkkåta och Armébatteriet Bomyrberget.

Kalix kommun

Englundsgården och Malörens fyrplats.

Kiruna kommun

Abisko södra station, Hjalmar Lundbohmsgården, Hyresfastigheten "Jerusalem", Kiruna järnvägsstation, Kiruna stadshus och Malmbanan.

Luleå kommun

Länsresidenset, Bergströmsta gården, F.d. fängelset Vita Duvan, Gamla hamnkranen, Karlshälls massamagasin, Pontusbadet, Rödkallens fyr och fyrvaktarbostad och Kurirenhuset.

Pajala kommun

Laestadiusmuseet.

Piteå kommun

F.d Rådhuset i Piteå, Järnvägsbron över Piteälven vid Sikfors, Turiststationen i Jävre och Sikfors kraftverk.

Älvsbyns kommun

Jägmästarkontoret i Älvsbyn.

Överkalix kommun

Martingården och Rikti-Dockas nybygge.

Övertorneå kommun

Biografen Röda kvarn.