• Haparanda kyrka Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Haparanda kyrka

 • LKAB´s huvudkontor i Kiruna Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  LKAB´s huvudkontor i Kiruna

 • Museibyggnad i Vuollerim Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Museibyggnad i Vuollerim

Norrbottens museum genomför projektet Modern arkitektur i Norrbotten där avsikten är att belysa den bebyggelse som uppförts i länet mellan 1950-2000. Gemensamt för byggnaderna som dokumenteras är att de är arkitektoniskt intressanta och tillsammans speglar spännvidden av Norrbottens byggda kulturav.

Byggnader är något som angår oss alla. Vi rör oss ständigt i en byggd miljö, in och ut i olika hus, på olika platser.

 • Men vilka är dessa byggnader?
 • Vad är det för arkitektur vi omger oss av, vad är det för miljöer vi har ett behov av?
 • Hur ser de ut och hur tar vi hand om dem?

Merparten av byggnaderna i samhället är uppförda från 1950-talet och framåt. Norrbottens museum bedriver sedan några år tillbaka ett flerårigt dokumentationsprojekt av denna bebyggelse, länets moderna arkitektur. Projektet syftar till att dokumentera och i förlängningen sprida kunskap om länets yngre bebyggelsemiljöer.

Byggnadsbeståndet ska ge en bild av vad som byggts i Norrbotten under perioden 1950 till 2000. Från olika slags byggnader och miljöer, från industrier till offentliga byggnader och bostäder. De objekt som dokumenteras är arkitektoniskt intressanta, tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade. De miljöer som väljs är också spridda över hela länet.


Tipsa oss!

Har ni tips om byggnader som är uppförda från 1950 och framåt. Denna del av bebyggelsen utgör en stor del av vår omgivning, men uppmärksammas sällan. Många byggnader är ett självklart inslag i vår vardag och därför svåra att ”upptäcka”. 

Kontakta museets byggnadsantikvarier
Arkitekturfotografi


Genomförda dokumentationer

Det är fritt att ladda ner rapporterna i pdf-format, eller kontakta museets arkiv.