• Vy från taket på Kiruna gamla stadshus Igloo Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

    Vy från taket på Kiruna gamla stadshus Igloo

  • Hjalmar Lundbohmsgården Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

    Hjalmar Lundbohmsgården

  • Järnvägshotellet i Kiruna Daryoush Tahmasebi © Norrbottens Museum

    Järnvägshotellet i Kiruna

Inom etnologi undersöks människors vardagsliv i historiska sammanhang och i nuet. Etnologi handlar om att förstå människan som kulturvarelse och hur samspelet mellan kollektiv och individ formas och uttrycks.

Etnologen är på olika sätt involverad i Norrbottens museums insamlingsarbete. Metoderna varierar mellan deltagande observation, intervjuer och insamling av arkivmaterial i form av föremål, fotografier och annat källmaterial. Material som samlas in kan användas i utställningar, artiklar, föredrag och rapporter, eller arkiveras för att bevaras för framtiden. 

Norrbottens museum genomför olika projekt där etnologi ingår, ofta i samarbete med fotograf och byggnadsantikvarie från museet.

Några genomförda projekt: