Vill du besöka vårt arkiv eller samlingar? Har du material som kan vara intressant för oss? Vill du ha pedagogiska tips? Eller ställa ut på museet? Hör av dig.

Administration

Länsmuseichef – Margaretha Lindh, 0920-24 35 12, 076-142 96 11, margaretha.lindh@norrbotten.se
Controller – Sofia Merum, 0920-23 66 76, 070-289 65 35, sofia.merum@norrbotten.se
Ekonomiassistent/registrator – Lena Engstrand, 0920-24 35 28, lena.engstrand@norrbotten.se
Kommunikatör – Catrine Backman, 0920-24 35 27, 072-231 36 56, catrine.backman@norrbotten.se  

 

PUBLIK VERKSAMHET

Utställningar, program, butik/kafé, museipedagogik

Reception – 0920-24 35 02, norrbottens.museum@norrbotten.se

Avdelningschef – Sara Json Lindmark, 0920-24 35 21, 072-552 02 67, sara.jonsson-lindmark@norrbotten.se
Ansvarig reception och butik – Pia-Maria Holmgren, 0920-24 35 02, pia.nutti-holmgren@norrbotten.se 
Lokalvårdare – Maj Englund, 070-246 27 31, maj.englund@norrbotten.se
Museipedagog – Annika Josbrant, 0920-24 35 49, 070-515 07 88, annika.josbrant@norrbotten.se
Museipedagog – Viktoria Lestander, 0920-24 35 15, 072-503 53 48, viktoria.lestander@norrbotten.se
Receptionist – Alexandra Simonsson, 0920-24 35 02, alexandra.simonsson@norrbotten.se 
Receptionist
– Ellen Fjellström, 0920-24 35 02, ellen.fjellstrom@norrbotten.se
Receptionist – Karin Arnqvist, 0920-24 35 02, karin.arnqvist@norrbotten.se
Utställningsproducent och programansvarig
– Matilda Eriksson, 0920-24 35 17, 076-139 54 20, matilda.c.eriksson@norrbotten.se
Utställningstekniker – Gunnar Renlund, 0920-24 35 07, 070-265 07 77, gunnar.renlund@norrbotten.se Utställningstekniker – Maria Wiggefors, 0920-24 35 06, 070-236 46 98, maria.wiggefors@norrbotten.se 

 

Kulturmiljö

Arkeologi, bebyggelse, etnologi

Avdelningschef – Nils Harnesk, 0920-24 35 14, 070-300 94 63, nils.harnesk@norrbotten.se
Arkeolog – Frida Palmbo, 0920-24 35 43, 070-300 94 32, frida.palmbo@norrbotten.se
Arkeolog – Åsa Lindgren, 0920-24 35 33, 070-208 99 25, asa.lindgren@norrbotten.se
Arkeolog – Carina Bennerhag, 0920-24 35 32, 070-524 35 24, carina.bennerhag@norrbotten.se
Arkeolog – Jannica Grimbe, 0920-24 35 42, 072-208 10 84, jannica.grimbe@norrbotten.se
Arkeolog – Ida Lundberg, ida.a.lundberg@norrbotten.se 
Arkeolog  – Hanna Larsson, hanna.b.larsson@norrbotten.se
Arkeolog och arkeologiska samlingar – Emma Boman, 0920-24 35 35, 070-257 74 06, emma.boman@norrbotten.se
Arkeolog och arkeologiska samlingar
– Lars Backman, 0920-24 35 34, 073-068 74 12, lars.backman@norrbotten.se
Byggnadsantikvarie – Marcus Bengtsson, 0920-24 35 22, 070-230 32 70, marcus.bengtsson@norrbotten.se 
Byggnadsantikvarie – Elin Sjöberg (projekt Veku Vaku), 076-835 12 29, elin.a.sjoberg@norrbotten.se
Byggnadsantikvarie – Jessica Lundmark, 076-135 59 36, jessica.lundmark@norrbotten.se 
Etnolog – Paulina Öquist Haugen, 0920-24 35 73, 076-135 58 77, paulina.oquist-haugen@norrbotten.se 
Etnolog – Linnea Persson, 0920-24 35 23, linnea.b.persson@norrbotten.se 

 

Bildarkiv och samlingar

Bildarkiv, föremålssamlingar, foto/filmproduktion

Avdelningschef – Anna Lundgren, 0920-24 35 08, 072-547 67 98, anna.i.lundgren@norrbotten.se
Antikvarie, föremålssamlingar – Anja Wrede, 0920-24 35 26, 072-540 40 54, anja.wrede@norrbotten.se 
Antikvarie, föremålssamlingar – Robert Pohjanen, 0920-24 35 58, 072-540 40 95, robert.pohjanen@norrbotten.se
Arkeolog och arkeologiska samlingar – Lars Backman, 0920-24 35 34, 073-068 74 12, lars.backman@norrbotten.se 
Assistent, bildarkiv
– Berit Åström, 0920-24 35 09, berit.astrom@norrbotten.se
Fotograf – Daryoush Tahmasebi, 0920-24 35 41, daryoush.tahmasebi@norrbotten.se
Vaktmästare/Drifttekniker – Jörgen Berglund, 0920-24 35 67, 072-212 97 77, jorgen.berglund@norrbotten 

 

Arkivcentrum Norrbotten

Norrbottens museums arkiv, bibliotek, bokförlag, Norrbottens Föreningsarkiv

Reception – 0920-24 35 80, arkivcentrum@norrbotten.se

Avdelningschef – Erica Forsgren, 0920-24 35 50, 070-638 35 50,  erica.forsgren@norrbotten.se
Arkivarie
– Karin Tjernström, 0920-24 35 53, karin.tjernstrom@norrbotten.se
Assistent – Monica Andersson, 0920-24 35 52, monica.c.andersson@norrbotten.se
Assistent – Emma Strandberg Mäkitalo, 0920-24 35 66, emma.strandberg-makitalo@norrbotten.se
Assistent – Susanne Andersson, susanne.d.andersson@norrbotten.se
Bibliotikarie – Silvia Colombo, 076-111 30 99, silvia.colombo@norrbotten.se
Förlagsredaktör
– Per Moritz, 0920-24 35 55, per.moritz@norrbotten.se

Norrbottens föreningsarkiv

Arkivarie – Ida Lejon, 0920-719 45, ida.lejon@norrbotten.se
Arkivassistent, vik – Annika Olofsson, 0920-719 33 annika.a.olofsson@norrbotten.se 
Arkivassistent – Per Marklund, 0920-719 45, per.marklund@norrbotten.se
Arkivassistent – Annika Emmoth, 0920-719 44 annika.emmoth@norrbotten.se
Arkivassistent – Gunilla Nybom, 0920-719 33 gunilla.nybom@norrbotten.se 

 

registrering

Assistent – Peter Fors, 0920-24 35 71, peter.fors@norrbotten.se
Assistent – Eva Grennberg, 0920-24 35 72, eva.grennberg@norrbotten.se
Assistent – Anders Nyström, 0920-24 35 75, anders.nystrom@norrbotten.se
Assistent – Lars Troell, 0920-24 35 76, lars.troell@norrbotten.se
Assistent – Mikael Wikström, 0920-24 35 77, mikael.wikstrom@norrbotten.se
Assistent – Carola Wirén, 0920-24 35 78, carola.wiren@norrbotten.se
Assistent – Anna Svärd, 0920-24 35 24, anna.m.svard@norrbotten.se
Assistent, bildarkiv – Ove Brännholm, 0920-24 35 70, ove.brannholm@norrbotten.se