Bildarkiv & föremålssamlingar

I Norrbottens museums samlingar finns många föremål och fotografier från och om norra Sverige.

Museets bildarkiv och föremålssamlingar finns vid Norrbottens museum Björkskatan på Höstvägen 7 i Luleå, i samma hus som Björkskatans Hälsocentral. Du kan besöka bildarkivet och föremålssamlingarna efter överenskommelse.

Många av museets kulturhistoriska bilder och föremål kan du söka i databasen Carlotta.