• Arkeologisk visning i skogen inför publik Kjell Öberg © Norrbottens museum
 • Skärva från utgrävning i Lillberget Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Skärva från utgrävning i Lillberget

 • Taket invändigt i Kiruna kyrka Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Taket invändigt i Kiruna kyrka

 • Kukkolaforsen Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Kukkolaforsen

 • Vasikkavuoma slåttermyr Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Vasikkavuoma slåttermyr

Kulturmiljö är det samlade uttrycket av spår som människor genom tider lämnat i landskapet. Det finns också osynliga avtryck, såsom ortnamn eller en plats där något hänt och som därför gör den speciell. Kulturmiljö är något som ständigt skapas och en tillgång från det förflutna som vi ska vårda och utveckla.

Uppfattningar om och tolkningar av kulturmiljö är inte statiska utan något vi tolkar, tolkar om och för vidare. Varje tid har sin uppfattning om den omgivande kulturmiljön och hur den ska hanteras.

Norrbottens län som kulturmiljö är ett viktigt fokus för Norrbottens museum. Vi utför bland annat förmedling, uppdrag och rådgivning som rör kulturmiljöer.