• Arkeologisk visning i skogen inför publik Kjell Öberg © Norrbottens museum
 • Skärva från utgrävning i Lillberget Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Skärva från utgrävning i Lillberget

 • Taket invändigt i Kiruna kyrka Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Taket invändigt i Kiruna kyrka

 • Kukkolaforsen Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Kukkolaforsen

 • Vasikkavuoma slåttermyr Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Vasikkavuoma slåttermyr

Kulturmiljö är den miljö som har påverkats och formats av människors liv och aktivitet – det samlade uttrycket av spåren människor i alla tider lämnat i landskapet. Det kan också vara osynliga avtryck, som ortnamn eller en plats där något hänt som gör den speciell. Det vi gör idag eller för tiotals år sedan skapar också kulturmiljöer. Kulturmiljön är på så sätt något som ständigt skapas samt en tillgång från det förflutna som vi ska ta hand om och utveckla.

Uppfattningar om, och tolkningar av, kulturmiljö är inte statiska utan något vi tolkar, tolkar om och för vidare. Varje tid har sin uppfattning om den omgivande kulturmiljön och hur den ska hanteras.

Norrbottens län som kulturmiljö är ett viktigt fokus för Norrbottens museum, som bland annat utför förmedling, uppdrag och rådgivning rörande kulturmiljöer.