• Gruppbild på Norrbottens museums arkeologer: Åsa Lindgren, Nils Harnesk, Olof Östlund, Carina Bennerhag, Frida Palmbo. Saknas gör Lars Backman och avdelningschefen för avd. Kulturmiljö Sara Hagström-Yamamoto © Norrbottens museum

  Gruppbild på Norrbottens museums arkeologer: Åsa Lindgren, Nils Harnesk, Olof Östlund, Carina Bennerhag, Frida Palmbo. Saknas gör Lars Backman och avdelningschefen för avd. Kulturmiljö Sara Hagström-Yamamoto

 • Arkeologens viktigaste utrustning under utredningar och inventeringar är jordsond, handdator, kartor och ortofoton (satelitfotografier). Lars Backman vet hur man hanterar dem. Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Arkeologens viktigaste utrustning under utredningar och inventeringar är jordsond, handdator, kartor och ortofoton (satelitfotografier). Lars Backman vet hur man hanterar dem.

 • Flygfoto över lokal 39 Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Lokal 39

 • Digital översikt/spridningsbild av fynd och förundersökningsschakt, Haparandabanan, lokal 39 Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Digital översikt/spridningsbild av fynd och förundersökningsschakt, Haparandabanan, lokal 39

 • Spänne Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Spänne

 • Glaspärla st © n

  Glaspärla

 • Benpärla Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Benpärla

 • Slaggfynd Olof Östlund © Norrbottens museum

  Slaggfynd

 • Keramik Kamstämpel Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Keramik Kamstämpel

 • Översikt av avbanad yta, Haparandabanan lokal 39. Olof Östlund © Norrbottens museum

  Översikt av avbanad yta, Haparandabanan lokal 39.

 • Kokgrop i genomskärning från Haparandabanan Lokal 20 Daniel Eriksson © Norrbottens museum

  Kokgrop i genomskärning från Haparandabanan Lokal 20

 • Genomgång av Jordpreparat inomhus. Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Genomgång av Jordpreparat inomhus.

 • Aareavaara för 10700 år sedan. Inlandsis 10500 år sedan Olof Östlund © ©Lantmäteriet medgivande i2014/00695

  Aareavaara för 10700 år sedan. Inlandsis 10500 år sedan

 • Norrbotteniska redskap, arkeologiskt fynd. Åke Åström © Norrbottens museum

  Nordbottniska redskap

 • Arkeologidagen 2010 i Markbygden. Frida Palmbo föreläser om fornlämingarna ute i naturen. Frida står med ryggen mot kameran med en svart skjurta med Norrbottens museums logga på och har en publik på ett 20-tal personer framför sig. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Arkeologidagen 2010 i Markbygden. Frida Palmbo föreläser om fornlämingarna ute i naturen.

Norrbottens museums arkeologiverksamhet ger ny kunskap om länets förhistoria och historia. De arkeologiska undersökningar som hittills gjorts i Norrbotten har visat att människor bott här i nästan 11.000 år. Spåren de lämnat efter sig i form av forn- och kulturlämningar är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. 

Genom att bevara och söka ytterligare information om arkeologi och fornlämningar och kulturlämningar i Norrbotten, ökar kunskapen om länets historia. Den som saknar kunskap om det som hänt under forntiden kan inte avgöra vilken väg som är bäst att gå i framtiden.

Norrbottens museums arkeologer arbetar med Kulturmiljölagen som riktmärke. I arbetet ingår att undersöka fornlämningar och kulturlämningar (det vill säga utföra utgrävningar) och genom att göra arkeologiska utredningar och inventeringar (det vill säga söka efter tidigare oupptäckta lämningar).

Norrbottens museums arkeologer kan erbjuda:

 • Uppdragsarkeologi i form av  arkeologiska inventeringar, utredningar och undersökningar.
 • Föreläsningar och visningar riktade till allmänheten, men också till arkeologer och arkeologistudenter.
 • Skolprogram för skolklasser årskurserna 3 till 6.
 • Kulturmiljöanalyser och förstudier inför till exempel miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och översiktsplaner (ÖPL).
 • Spridning av kunskap genom artiklar, böcker och skylttexter. Vi hjälper till vid produktion av utställningar. 

Kontakta arkeologerna som gärna svarar på frågor.
Kulturmiljöblogg