• Arkeologens viktigaste utrustning under utredningar och inventeringar är jordsond, handdator, kartor och ortofoton (satelitfotografier). Lars Backman vet hur man hanterar dem. Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Arkeologens viktigaste utrustning under utredningar och inventeringar är jordsond, handdator, kartor och ortofoton (satelitfotografier). Lars Backman vet hur man hanterar dem.

 • Spänne Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Spänne

 • Glaspärla st © n

  Glaspärla

 • Benpärla Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Benpärla

 • Slaggfynd Olof Östlund © Norrbottens museum

  Slaggfynd

 • Kokgrop i genomskärning från Haparandabanan Lokal 20 Daniel Eriksson © Norrbottens museum

  Kokgrop i genomskärning från Haparandabanan Lokal 20

 • Arkeologidagen 2010 i Markbygden. Frida Palmbo föreläser om fornlämingarna ute i naturen. Frida står med ryggen mot kameran med en svart skjurta med Norrbottens museums logga på och har en publik på ett 20-tal personer framför sig. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Arkeologidagen 2010 i Markbygden. Frida Palmbo föreläser om fornlämingarna ute i naturen.

Vår arkeologiverksamhet ger ny kunskap om länets förhistoria och historia. De undersökningar som hittills gjorts i länet visar att människor bott här i nästan 11.000 år. Spåren som de lämnat efter sig i form av forn- och kulturlämningar är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv.

Med Kulturmiljölagen som riktmärke arbetar arkeologerna med att undersöka lagskyddade lämningar, ta fram kunskap om länets kulturarv och informera om fynden. Utöver arkeologiska undersökningar erbjuder vi föreläsningar och rådgivning om arkeologi, fornlämningar eller fornfynd i länet. Personalen på kulturmiljöavdelningen har både arkeologisk och bebyggelseantikvarisk kompetens och kan redan på ett tidigt stadium göra miljökonsekvensanalyser i en planeringsprocess. 

Arkeologerna tar gärna emot tips om fornfynd och möjliga fornlämningar i Norrbotten.

Våra arkeologer erbjuder:

 • Uppdragsarkeologi i form av arkeologiska inventeringar, utredningar och undersökningar.
 • Föreläsningar och visningar för allmänheten, men också för arkeologer och arkeologistudenter.
 • Skolprogram för skolklasser i årskurserna 3–6.
 • Kulturmiljöanalyser och förstudier inför till exempel miljökonsekvensbeskrivningar och översiktsplaner.
 • Spridning av kunskap genom artiklar, böcker och skylttexter. Vi hjälper också till vid produktion av utställningar. 

Kontakta arkeologerna som gärna svarar på frågor.