• Arkeologens viktigaste utrustning under utredningar och inventeringar är jordsond, handdator, kartor och ortofoton (satelitfotografier). Lars Backman vet hur man hanterar dem. Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Arkeologens viktigaste utrustning under utredningar och inventeringar är jordsond, handdator, kartor och ortofoton (satelitfotografier). Lars Backman vet hur man hanterar dem.

 • Spänne Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Spänne

 • Glaspärla st © n

  Glaspärla

 • Benpärla Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Benpärla

 • Slaggfynd Olof Östlund © Norrbottens museum

  Slaggfynd

 • Översikt av avbanad yta, Haparandabanan lokal 39. Olof Östlund © Norrbottens museum

  Översikt av avbanad yta, Haparandabanan lokal 39.

 • Kokgrop i genomskärning från Haparandabanan Lokal 20 Daniel Eriksson © Norrbottens museum

  Kokgrop i genomskärning från Haparandabanan Lokal 20

 • Genomgång av Jordpreparat inomhus. Carina Bennerhag © Norrbottens museum

  Genomgång av Jordpreparat inomhus.

 • Aareavaara för 10700 år sedan. Inlandsis 10500 år sedan Olof Östlund © ©Lantmäteriet medgivande i2014/00695

  Aareavaara för 10700 år sedan. Inlandsis 10500 år sedan

 • Norrbotteniska redskap, arkeologiskt fynd. Åke Åström © Norrbottens museum

  Nordbottniska redskap

 • Arkeologidagen 2010 i Markbygden. Frida Palmbo föreläser om fornlämingarna ute i naturen. Frida står med ryggen mot kameran med en svart skjurta med Norrbottens museums logga på och har en publik på ett 20-tal personer framför sig. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Arkeologidagen 2010 i Markbygden. Frida Palmbo föreläser om fornlämingarna ute i naturen.

Norrbottens museums arkeologiverksamhet ger ny kunskap om länets förhistoria och historia. De undersökningar som hittills gjorts i länet visar att människor bott här i nästan 11.000 år. Spåren de lämnat efter sig i form av forn- och kulturlämningar är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv.

Arkeologerna arbetar med att ta reda på om det finns fornlämningar som riskerar att skadas av det moderna samhällets behov. Fornlämningar är skyddade av Kulturmiljölagen (KML). Länsstyrelsen kan ge tillstånd att avlägsna dem om samhällsnyttan är större än fornlämningens värde, och kräver då att fornlämningen först undersöks arkeologiskt (det vill säga grävs ut). Om fornlämningar riskerar att skadas av planerade markexploateringar och länsstyrelsen anser att de ska tas bort, gör arkeologerna en undersökning och dokumentation.

Arkeologerna arbetar med att undersöka lagskyddade lämningar, ta fram kunskap om länets kulturarv och informera om fynden. Utöver arkeologiska undersökningar erbjuds föreläsningar och rådgivning om arkeologi, fornlämningar eller fornfynd i länet. De tar gärna emot tips om fornfynd och möjliga fornlämningar i Norrbotten.

Kulturmiljölagen är arkeologernas riktmärke. Personalen på kulturmiljöavdelningen har både arkeologisk och bebyggelseantikvarisk kompetens och kan göra miljökonsekvensanalyser på ett tidigt stadium i en planeringsprocess. 

Norrbottens museums arkeologer erbjuder:

 • Uppdragsarkeologi i form av arkeologiska inventeringar, utredningar och undersökningar.
 • Föreläsningar och visningar för allmänheten, men också för arkeologer och arkeologistudenter.
 • Skolprogram för skolklasser i årskurserna 3 till 6.
 • Kulturmiljöanalyser och förstudier inför till exempel miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och översiktsplaner (ÖPL).
 • Spridning av kunskap genom artiklar, böcker och skylttexter. Vi hjälper till vid produktion av utställningar. 

Kontakta arkeologerna som gärna svarar på frågor.