Arkeologi skapar ny kunskap om det förflutna. Norrbottens museum förmedlar gärna kunskaper och resultat från våra undersökningar och övriga arbeten. Följ med i Norrbottens museums arkeologiska verksamhet i länet! 

Vid arkeologiska undersökningar (utgrävningar), är det ibland möjligt att besöka arkeologerna i fält. Vid vissa tillfällen anordnas visningar på utgrävningsplatser, håll utkik efter det på Norrbottens museums webbplats och Facebook-sida. 

kulturmiljöblogg

I Kulturmiljöbloggen skrivs om allt möjligt som har med arkeologi att göra. (I bloggen skriver vi även om historia, byggnader, bebyggelsemiljöer och etnologi).

Föreläsningar

Arkeologerna på Norrbottens museum genomför återkommande (oftast vintertid) föreläsningar om arkeologi: Det kan till exempel vara föreläsningar om en särskild utgrävning, om en viss tidsperiod eller om någon företeelse eller skeende under förhistorien. Oftast sker dessa föreläsningar på Norrbottens museum, vid universitet, på skolor och hos föreningar.


Kontakta arkeologerna