En av de viktigaste arbetsuppgifterna efter fältarbetet är att skriva ner resultaten och sprida kunskapen. En rapport är främst riktad till andra arkeologer och till myndigheter. Därför är det också viktigt att skriva artiklar och andra texter som når ut till fler människor.

Norrbottens museums arkeologer skriver artiklar både i ansedda vetenskapliga tidsskrifter och i populärvetanskapliga tidningar och böcker.

De vetenskapliga artiklarna publiceras i tidskrifter där texterna förhandsgranskas av andra forskare inom arkeologin innan de tillåts publicering (det kallas att artiklarna blivit "peer reviewed"). Sådana texter vänder sig främst till andra arkeologer eftersom de kan vara svårbegripliga med många facktermer.

Därför försöker Norrbottens museums arkeologer alltid att komma ihåg att det också är viktigt att vända sig till en bredare läsekrets i populärvetenskapliga artiklar, i populärvetenskapliga tidsskrifter, i Norrbottens museums årsböcker, samt i Norrbottens museums kulturmiljöblogg.

Här nedanför till vänster finns en lista med publicerade artkilar, sorterade årsvis. Vissa artiklar har även länkar så att det går att läsa dem direkt.