Har du hittat en konstig grop, en samling stenar eller ett föremål som verkar gammalt? Det kan vara en fornlämning, en kulturlämning eller ett fornfynd. Tipsa gärna arkeologerna på Norrbottens museum via formuläret nedan.

För att kunna behandla ärendet behöver vi följande information:

  • Var den förmodade fornlämningen eller fornfyndet hittats (gärna koordinater).
  • Fyndomständigheter – hur och när påträffades lämningen/fyndet, och av vem.
  • Beskrivning av lämningen/fyndet.
  • Gärna ett fotografi, eller skiss av lämningen/fyndet.

Kontrollera om lämningen är känd sedan tidigare i Riksantikvarieämbetets
fornminnesregister Fornsök.

Vad säger lagen om fornlämningar och fornfynd?


Det går även bra att kontakta oss via telefon, mail eller brev.
Vi svarar gärna på frågor om arkeologi, fornlämningar eller fornfynd i länet.

Adress: Norrbottens museum, Avdelningen för kulturmiljö, Box 266, 971 08 Luleå. 


Information om tipsaren