• Timrad parstuga i vinterskrud © Norrbottens museum

  Timrad parstuga i vinterskrud

 • Rundloge i Gallejaur Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Rundloge i Gallejaur

 • Piteå torg, med Piteå museum till höger Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Piteå torg, med Piteå museum till höger

 • Tornedalsgård i Pajala Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Tornedalsgård i Pajala

 • Stadshuset i Kiruna Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Stadshuset i Kiruna

 • Kiruna kyrka Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Kiruna kyrka

 • Kommunhuset i Piteå Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Kommunhuset i Piteå

 • Gammelstads kyrkstad Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Gammelstads kyrkstad

 • Gamla biografen i Pajala Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Gamla biografen i Pajala

 • Rödkallens kapell Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Rödkallens kapell

 • Dokumentation på vinden i Hjalmar Lundhbomsgården Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Dokumentation på vinden i Hjalmar Lundhbomsgården

 • Rundloge i Gallejaur Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Rundloge i Gallejaur

 • Gårdsmiljö i Pajala Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Gårdsmiljö i Pajala

Här finns information om det norrbottniska kulturlandskapet och dess byggnader. Våra byggnader är det mest synliga av vårt gemensamma kulturarv. Genom bevarandet av länets byggnader, bevarar vi också vår historia.

Norrbottens museums byggnadsantikvarier kan erbjuda:

Rådgivning

I samband med restaurering eller ombyggnation kan problem och funderingar dyka upp. Vi erbjuder rådgivning i frågor som rör bebyggelse och byggnadsvård.

Antikvarisk medverkan

Enligt bidragsförordningen och kulturminneslagen. När fastighetsägare fått byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen ska en antikvarisk medverkande följa arbetets gång. Detta gäller också vid ändring av kyrkor och kyrkomiljön.

Kulturmiljöunderlag

Planeringsunderlag i form av en kulturmiljöanalys inför till exempel en exploatering, rivning eller ombyggnad. Analysen kan också ingå som en del i en miljökonsekvensbeskrivning.

Dokumentationer och inventeringar

Våra kulturhistoriska värdefulla hus är också historiska dokument. Husen kan ”berätta” om bland annat hantverksmetoder, arkitektur, samhällsutveckling, traditioner och om de människor som levt sina liv i och kring dem. För att all kunskap inte ska gå förlorad när byggnaden drar sin sista suck behöver värdefulla byggnader dokumenteras för framtiden.

Vård- och underhållsplaner

Förebyggande underhåll är så klart det bästa för ett hus. Men en vård- och underhållsplan kan vara en stor hjälp för planeringen av det framtida underhållet. Eftersom en sådan plan kräver en grundlig genomgång av en byggnad kan skador och hot upptäckas och rättas till. I vård- och underhållsplanen ges också instruktioner om exempelvis hantverksmetoder, material- och färgval samt råd vid rötskador och insektsangrepp med mera.

Yttranden

Vi svarar på remisser från kommuner och andra instanser i frågor som rör kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Vi gör även byggnadsminnesutredningar.  

Kunskapsuppbyggnad

Vi genomför bland annat projekt, som syftar till att samla in kunskap och information om länets bebyggelse och på så sätt bidra till en ökad förståelse för vår gemensamma historia.  

Informationsinsatser

Föredrag, skolprogram, skylttexter, stadsvandringar för barn och vuxna.

Kyrkogårdsinventeringar


Kontakta byggnadsantikvarierna om ni har frågor kring byggnader och byggnadsvård.
Läs gärna vår Kulturmiljöblogg.


Vår byggnadsantikvarie berättar

"För mig är hus historiska dokument som jag kan ta på. Här har människor före mig levt sina liv och lämnat spår efter sig. Spåren finns i byggnads-detaljerna, i slitaget på tröskeln, i den omsorgsfullt utformade förstukvisten, i bagarstugan där bröd bakats i generationer, i den övergivna ladan, i det gamla samiska vistet och i den praktfulla tornedalsgården. Spåren finns i val som människor gjort, hur de valt att bygga, utforma sin entrédörr, tagit till sig nya idéer och formspråk som kommit från andra platser i världen.

För mig innebär mitt arbete möten med människor jag annars aldrig skulle träffa och historier jag annars aldrig skulle få höra. Som historien om den fattige drängen från Tornedalen som gav sig av till Amerika för att bli rik. Några generationer senare stod jag i hans kök i Ruskola med hans ättling, i en enorm tornedalsgård och tittade på en bakugn med design á la Amerika.

Byggnaderna är de levande historieböcker vi lämnar efter oss till kommande generationer. Därför arbetar jag för att bevara de till dem som kommer efter mig. Så att de också ska få uppleva historiens vingslag i rundlogen från 1800-talet eller i det gamla fiskeläget som brukats ända sedan medeltiden." /Jenny Dahlén Vestlund