• Kyrkkåtor i Arvidsjaur Bertil Thelin © Norrbottens museum

    Kyrkkåtor i Arvidsjaur

  • Lappstan i Arvidsjaur Bertil Thelin © Norrbottens museum

    Lappstan i Arvidsjaur

  • Lappstan i Arvidsjaur Bertil Thelin © Norrbottens museum

    Lappstan i Arvidsjaur

Lappstaden i Arvidsjaur är en samisk välbevarad kyrkstad och ett av Norrbottens byggnadsminnen.

På 1600-talet hade staten intresse av att kunna hävda sin rätt till lappmarkerna i norra Sverige. Detta skulle ske genom att bebygga dessa områden. Kristnandet av samerna var också en viktig fråga för staten.

Det var Carl IX som under det tidiga 1600-talet, gav order om att kyrk- och marknadsplatser skulle anläggas i de norra delarna av Sveriges inland. Snart restes flera kapell i de inre delarna av Norrbotten och samlingsplatser uppstod för just kyrkhelger och marknader. En sådan plats låg i Arvidsjaur och den besöktes av samerna under dessa tillfällen.

Lappstaden - en samisk kyrkstad

Kaata Lappstaden Arvidsjaur 2007 276 01 Foto Bertil ThelinBorgarna från Piteå kom långväga för att handla med samerna. En ny kyrka stod klar på 1820-talet och stadsplaner för en borgarstad, bondestad och en lappstad upprättades. Idag återstår enbart lappstadens stadsplan. I den välbevarade lappstaden finns mer än trettio timmerkåtor och cirka femtio härbren. Ett timrat stängsel hägnar in platsen. Kyrkkåtorna är fortfarande privata och används två gånger om året under första söndagen i juni och sista söndagen i augusti. Lappstaden är idag byggnadsminne.

Besöksmål

Lappstaden ligger i utkanten av Arvidsjaur i närheten av kyrkan.