• Nautanen Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Nautanen

 • Nautanen Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Nautanen

 • Nautanen Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

  Nautanen

Ett spöklikt gruvsamhälle i Gällivare kommun...

Kopparfyndigheten i Nautanen upptäcktes 1898. Gruvverksamheten bedrevs genom Nautanens Kopparfält AB mellan 1902 och 1908. Verksamheten bestod av fem gruvor som låg utspridda inom ett stort område. Gruvorna kallades för Dagny, Hoppet, Maria, Fredrik och Max. Industriområdet omfattade bland annat anrikningsverk och smältugnar samt en 7 km lång linbana till Koskullskulle för transporterna.

Då...

Efter provborrningar i Nautanenberget startade verksamheten med att en väg byggdes från Kirunavägen vid Muorjevaara till Nautanen. Samhället växte sedan upp mycket snabbt. 120 man fick arbete vid bolaget och när familjerna anslöt ökade invånarantalet till ungefär 400 personer.

Bostadshusen ritades av direktör Henrik Wennerström och höll en god standard med tidens mått mätt. Mellan varje byggnad fanns tillräckligt med utrymme för en trädgårdstäppa för varje familj. Jakt och fiske var en omtyckt fritidssyssla som dessutom gav extra näringstillskott.

Snart visade sig dock fyndigheterna vara mycket mindre än förväntat. Nautanens Kopparfält AB gick i konkurs 1908 och verksamheten som bara varat i sex år avslutades. Under denna korta tid hade dock det moderna samhället hunnit växa upp med bostäder, skola, affär och ett Folkets hus. Området lämnades efter att verksamheten upphört. Anläggningarna monterades ner och samhället övergavs och revs 1917.

Nu...

Området har under senaste åren utvecklats till ett ströv- och rekreationsområde. Tack vare de tydliga spåren efter både brytningen och framställningen av koppar samt de många husgrunderna som vittnar om det omfattande samhällsliv som hann byggas upp har området ett stort kulturhistoriskt värde. I dag kan man se husgrunderna efter samhället, lämningar efter koppargruvan, och smältverket från början av 1900-talet.

Området är förklarat som fornvårdsobjekt (nummer 81) och är därför skyddat enligt lagen om kulturminnen.


Källor:

 • "Norrbotten värt en resa", sid 184-185
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Landsbygdsrådet Gellivare

Besöksmål

Nautanen ligger ca 8 km nordost om Koskullskulle i Malmberget, ca 6 km av sträckan är grusväg. Det går det bra att promenera bland bebyggelselämningarna som ligger i kuperat vackert landskap. Här finns skyltar som berättar om den svunna verksamheten, samhällslivet och byggnaderna.