• Porjus vattenkraftstation Jennie Sjöholm © Norrbottens museum

    Porjus vattenkraftstation

Porjus vattenkraftstation - en del i Norrbottens teknologiska megasystem.

Dagens Nyheter 15 februari 1915.

”Ett mäktigt monument har rests i ödemarken – Porjus kraftstation – ett monument över svenskt ingenjörssnille, svensk dådkraft och svensk företagsamhet”

Efter riksdagens beslut att placera ett vattenkraftverk vid Stora Lule älv påbörjades 1910 det gigantiska projektet med att bygga Porjus kraftstation några mil norr om polcirkeln. Här skulle man bygga Nordens största dammanläggning och en av världens första större underjordsstationer med en maskinsal insprängd hela 50 meter under jorden.

Porjus Vattenkraftstation Foto Jennie SjoeholmNär kraftverket invigdes 1915 fanns redan ett tjugotal vattenkraftstationer i landet men Porjus väckte stort intresse, även internationellt, tack vare sitt geografiska läge och för tiden avancerade byggteknik. Vid byggstarten var trakten så gott som obebyggd och det fanns varken väg eller järnväg till Porjus. Under svåra förhållanden i kärvt klimat blev byggandet av kraftstationen och transporten av materialet en ansträngande tid för de omkring åttahundra arbetarna.

Den första tiden fick allt material bäras, släpas eller dras de fem milen från Gällivare. En mansbörda varierade mellan 45 och 50 kg. Lasten bars över myrmark på dåligt spångade leder. Under tiden pågick arbetet med att dra järnvägsräls från Gällivare till Porjus. År 1911 blev järnvägen klar, vilket radikalt underlättade transporterna.

Produktion av elkraft

Porjus Vattenkraftstation 2009 78 7 Foto Jennie SjoeholmPorjus skapades ur ett behov av att producera elkraft för elektrifieringen av malmbanan (järnvägen mellan Luleå och Narvik) och för industriella ändamål. Just då bygget stod färdigt drabbades världen av första världskriget med stopp för import av kol och fotogen som följd.

Elkraften blev därför en billig och säker inhemsk kraftkälla. Under byggperioden lät Vattenfall uppföra ett ”provisoriskt samhälle” i Porjus. Det var aldrig tänkt att Porjus skulle bestå som samhälle, förutom för permanent driftspersonal, men elkraften drog till sig energikrävande industrier och Porjus växte. Vid mitten av 1970-talet byggdes en ny kraftstation med två nya aggregat. Eftersom ny teknik nu tillät att ställverk och transformatorerna låg utanför själva kraftstationen uppfördes inte någon ny byggnad.

Byggnadsminne

Än idag står den gamla välbevarade ställverksbyggnaden från 1915 kvar som ett magnifikt minnesmärke över de människor som med stor möda byggde ett kraftverk i same- och nybyggarland. Idag fungerar byggnaden som ett museum över den tidiga kraftverksepoken.

Porjus Kraftstation 2009 78 7 Foto Jennie SjoeholmGenom visningar kan besökarna se kontrollrummet och maskinsalen med de mäktiga och vackra turbinerna på rad, allt bevarat i ursprungligt skick. En permanent bildutställning berättar om de svåra förhållanden som rådde när pionjärerna byggde Porjus. Strax ovanför den gamla ställverksbyggnaden ligger den nya kraftstationen, det tredje största i Sverige. I samhället finns många byggnader bevarade från nybyggartiden.

1986 blev ställverksbyggnaden vid Porjus gamla kraftstation statligt byggnadsminne. Kraftstationen, som är ritad av Erik Josephsson, stod klar 1915 och var då världens första storkraftverk norr om polcirkeln. Den mäktiga tegelbyggnaden med sin genomtänkta arkitektoniska utformning vittnar om vattenkraftens betydelse i elektrifieringens barndom. Det krönta tornet signalerar makt och var samtidigt en del av byggnadens ventilationsanläggning. En stor del av kraftstationen återfinns 50 meter under jord; maskinhallen, som mäter hela 8470 kubikmeter!

Norrbottens teknologiska megasystem

Porjus kraftstation utgör en betydelsefull del av Norrbottens teknologiska megasystem - ett av Sveriges tolv viktigaste industriminnen.
Norrbottens teknologiska Megasystem (pdf)

Årets industriminne 2009

2009 tilldelades Porjus kraftverkssamhälle priset ”Årets industriminne” av Svenska Industriminnesföreningen med följande motivering:

"Porjus arkivkommitté tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2009 för ett långsiktigt, uthålligt och framåtsyftande arbete med att bevara och samla kunskap kring Porjus kraftverkshistoria samt för sitt arbete för att utveckla Porjus kraftverkssamhälle till ett viktigt besöksmål och en turistattraktion."

Tekniska museet


Källor

  • Norrbottens kulturmiljöprogram
  • Boken ”Norrbotten värt en resa” s.152-155

Besöksmål

Porjus ligger 47 kilometer från Gällivare efter väg 45 mot Jokkmokk. Kraftstationen har öppet sommartid då man kan gå en guidad visning av stationen, övriga tider på året öppet enligt överenskommelse. För information kontakta Vattenfalls kundservice: 020-82 00 00.

För barn

I upplevelsecentret Kraftbyggarland kan barn på ett lättfattligt sätt genom lek förstå hur vatten blir elkraft. En kulturstig passerar samhället och de flesta kulturhistoriskt intressanta platserna i Porjus.

Vandring längs Rallarstigen

I närheten kan en vandring på den 44 km långa Rallarstigen, ett besök vid det torrlagda Harsprångsfallet eller det rivna Harsprångets kraftverkssamhälle ge ytterligare upplevelser.

Byggnaden "LaponiaPorten" i Porjus uppfördes 2006 som ny mötesplats för boende och besökare, för att stärka Porjus lokala utveckling och vara en ingång till världsarvet Laponia.