• Norrbottens museum Ákos Mester © Norrbottens museum
  • Norrbottens museum Ákos Mester © Norrbottens museum
  • Staffan Nygren © Norrbottens museum
  • Ulf Renlund © Norrbottens museum

Norrbottens museums byggnad är en kombination av traditionell herrgårdsarkitektur med spegeldamm och betonad axialitet i parken och 1930-talets funktionalism. Museibyggnaden är ett typiskt barn av 30 -talet.

Ett imponerande antal museer hade nämligen skapats under detta årtionde i Östersund, Halmstad och Karlstad. Riksantikvarien Sigurd Curman program från 1933 ser ett museums uppgifter som att på lämpligt sätt förvara föremålen, att vetenskapligt bearbeta föremålen samt att låta föremålen vara en kunskapskälla för allmänheten.

Norrbottens museum invigdes 1936

Årsboken 1937 tillägnas museet. Där finns en prolog av Hugo Lindgren med anledning av invigningen 21 juli 1936. Sedan följer några översiktliga bilder med sameavdeling, textilier, hushåll, jordbruk och tillfälligtvis en utställning av Västerbottenskonst. Själva invigningen refereras med återgivande av landshövding Gärdes och kornprins Gustaf Adolfs tal. Det hela var säkert en kraftsamling för den fattiga hembygdsföreningen.

Mycket har förändrats i samhället men också inom museet väggar, där utställningar byggts om, personalen ökat och trångboddheten bara tilltagit. Huvuddragen känner vi dock igen – byggnaden Norrbottens museum som ett ­­skal kring rika samlingar och därtill hörande verksamhet.

Läs mer i Årsboken Norrbotten 1986 Museet 100 år, ISBN 91-85336-47-5