• Mossa eller vadd lades mellan bågarna för att ta hand om kondensen, klisterremsor minskade fönsterdrag. Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Mossa eller vadd lades mellan bågarna för att ta hand om kondensen, klisterremsor minskade fönsterdrag.

 • Istappar från hustak skvallrar om var värmen läcker ut. Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Istappar från hustak skvallrar om var värmen läcker ut.

 • Isbildning på fönster Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Isbildning på fönster

 • Isolering av vindbjälk med sågspån Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Isolering av vindbjälk med sågspån

 • Skylt, spara på ljuset Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Ändrade vanor är också energibesparande.

Energisparande är ett viktigt verktyg i byggnadsvården i en tid då energipriserna blir allt dyrare. Hör energisparande hemma i byggnadsvården?

Onödigt höga energikostnader blir till en belastning för fastighetsägaren. Detta är höga kostnader som kan få olyckliga konsekvenser. Huset blir oattraktivt, svårsålt och får i sin tur stå ouppvärmt vilket leder till skador i byggnaden.

Det finns ett stort värde i att kulturhistoriskt värdefulla byggnader brukas och inte står som tomma monument över vad de en gång har varit. Kulturhistoriska värden och krav på spar av energi behöver inte utesluta det ena eller andra om man går varsamt fram och tänker efter före. Om man energieffektiviserar på ett bra sätt, minskar fastighetsägarens kostnad, och därav är det mer troligt att byggnaden får stå kvar.

Är alla äldre hus dåliga ur energisynpunkt?

Ur energisynpunkt kan ett gammalt hus inte tävla med ett nybyggt hus där alla energisparande finesser redan är inbyggda. Det är hårda krav att leva upp till. För sin ålder kanske det gamla huset är ett bra hus ur energisynpunkt eller förbrukar vad det borde förbruka.

Kulturhistoriskt värdefulla hus har inte samma energi -sparpotential som en byggnad utan dessa värden. Detta eftersom hänsyn behöver tas till kulturhistoriska och estetiska aspekter. Här är fönsterbyten och tilläggsisoleringar inte ett alternativ.

Med detta är det inte sagt att energieffektiviserande åtgärder inte kan göras på dessa hus. Men det är viktigt att rätt åtgärder väljs efter husets förutsättningar. Både för att inte skada byggnadens värden och karaktär men också av rent praktiska skäl.

Gamla hus är för exempel i regel beroende av sitt självdrag för att må bra och bibehålla en hälsosam inomhusmiljö. En fel utförd isolering försämrar självdraget och detta kan leda till skador i byggnaden. Rent ekonomiskt lönar det sig inte att genomföra onödiga eller felaktiga åtgärder. Om energieffektiviseringen görs rätt så kan den däremot vara lönsam.

Vad är problemet?

Om huset är nyinköpt är det viktigt att man inte får panik och genomför en rad energisparande åtgärder utan att tänka efter före. Bo i huset en tid och lär känna huset innan du tar ett beslut. Vad är problemet? Lyssna på dina sinnen och inte på fönsterförsäljaren som lockar med en LCD-TV att titta på medan alla fönster byts ut. Varifrån drar det kallt? Är elräkningen för dyr? Fungerar värmekällan optimalt? Behöver valet av värmekälla ses över?

Man behöver också se över sina egna krav. Måste alla rum vara uppvärmda lika mycket? Kan värmen sänkas i hall och i utrymmen som används mer sällan? Hur mycket kläder har du på dig? Är tofflor ett alternativ och en extra filt i sängen? Jämför du med komforten i en lägenhet eller i ett nybyggt hus?

Ta hjälp av en oberoende energirådgivare, dessa finns på kommunen. Klargör att du vill värna om din byggnad och dess kvalitéer. En bra energirådgivare bör kunna se till att husets kulturhistoriska värden inte skadas.

Att man i ett tidigt skede förtydligar att de kulturhistoriska och estetiska aspekterna ska beaktas gör att förutsättningarna för energieffektiviseringen klargörs från början. Detta underlättar planeringen och man kan börja arbeta mot en helhetslösning. Likaså är det en fördel att man anlitar hantverkare och energirådgivare som har intresse av att arbeta med äldre hus, där annorlunda och kreativa lösningar kan behövas.

Varje hus behöver sin egen helhetslösning. Olika energisparande åtgärder påverkar varandra. Om vindsbjälklaget får bättre isolering och värmeförlusterna minskar ändras värmeanläggningens förutsättningar. Om värmeanläggningen effektiviseras och energikostnaden minskar är en tilläggsisolering mindre lönsam.


Källor

Broström, Tor, 2007. "Energisparande förutsättning för bevarande".
I: Tidskriften Byggnadskultur nr 1/2007. Stockholm.