Årsboken 2018-2019

I samband med Arkeologidagen den 25 augusti släpptes Norrbottens museums och Norrbottens Hembygdsförbunds årsbok 2018-2019 ut. Temat är Arkeologi, med den samlade forskningen om Norrbotten 11.000 år bakåt i tiden.

De senaste årtiondenas upptäckter av olika fornlämningsmiljöer har gett ny kunskap om förhistorien i länet. I Aareavaara, norr om Pajala, finner vi de äldsta spåren av mänsklig aktivitet – nästan 11000 år gamla! Årsbokens artiklar redogör även för Vuollerimboplatsen, kamkeramik från Lillberget, det vikingatida Brotjärnsfyndet, silverhyttan i Silbojokk och skelettdelarna från Rounala. Man får också läsa om boplatsgropar i klapper, kustnära labyrinter, birkarlarnas handelskontakter med samerna, samt om tidig järnframställning i Sangis och Vivungi. Årsboken är rikligt illustrerad med foton och kartbilder.

Boken går att köpa i museibutiken samt på Luleå turistbyrå, Piteå turistbyrå, Piteå museum, Kiruna bokhandel, Storforsen Shop, Gammelstad Visitor Centre och Försvarsmuseet i Boden.