• Kukkolaforsen Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Kukkolaforsen

 • Utsikt över Randijaure och Parkijaure Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Utsikt över Randijaure och Parkijaure

 • Olof Östlund ritar. Väg 880. Frida Palmbo © Norrbottens museum

  Olof Östlund ritar. Väg 880.

 • Norrbotteniska redskap, arkeologiskt fynd. Åke Åström © Norrbottens museum

  Nordbottniska redskap

 • Lappstan i Arvidsjaur Bertil Thelin © Norrbottens museum

  Lappstan i Arvidsjaur

 • Vy i Gallejaur Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Vy i Gallejaur

 • Gammelstad kyrkstad Eva Landberg © Norrbottens museum

  Gammelstad kyrkstad

 • Stadshuset i Kiruna Jennie Sjöholm © n

  Stadshuset i Kiruna

 • All markvegetation har brunnit upp och träden står sönderbrända. Staffan Nygren © Norrbottens museum

  Skogsbranden i Bodträskfors. All markvegetation har brunnit upp och träden står sönderbrända.

 • Renhjord Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

  Renhjord

 • Lotsstugan på Rödkallen Jenny Dahlén Vestlund © Norrbottens museum

  Lotsstugan på Rödkallen

 • Bygdespelen Nilivaara. Ákos Mester © Norrbottens museum

  Bygdespelen Nilivaara.

 • Träkistor i föremålsmagasinet Åke Åström © Norrbottens museum

  Träkistor i föremålsmagasinet

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur.

Vid museet bedrivs verksamhet inom kulturmiljövård, arkeologi, etnologi, dokumentation, arkiv, bibliotek och samlingar, konst och pedagogik, samt en omfattande utställnings- och programverksamhet. Norrbottens museum är verksamt i hela regionen och samverkar med samtliga länets kommuner.

Museets uppdrag är att samla, förmedla och utveckla det norrbottniska kulturarvet.  Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet och för dagens och morgondagens kunskap.

Norrbottens museum ingår som en av fem basenheter i division Kultur och utbildning, Norrbottens läns landsting.

Norrbottens museum finns på två platser

Norrbottens museum centrum är museets huvudbyggnad med utställnings- och programverksamhet, museikafé och museibutik. Vid Norrbottens museum Bjökskatan bedrivs verksamheterna kulturmilö, bildarkiv, samlingar, arkiv och bibliotek.

Norrbottens museum Centrum

Norrbottens museums utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärd. Samtidskultur, dokumentära projekt, kulturhistoia och konst ingår i utbudet. Med utgångspunkt i dagsaktuella frågor, historiska berättelser, kultur och samhälle erbjuds museibesökare i alla åldrar visningar, workshops och föredrag.

Museikaféet, med kaffe, hembakat, lunchmackor och Wi-Fi, är en inspirerande miljö att koppla av i. I museibutiken finns norrbottniskt hantverk och litteratur om och från Norrbottens till försäljning. 

Norrbottens museum Björkskatan

I arkiv och bibliotek samlar vi handlingar och litteratur om länets historia och museets verksamheter inom arkeologi, bebyggelse, etnologi, hantverk, konst, kulturmiljö och näringar. I samarbete med Norrbottens föreningsarkiv, som bevarar och förmedlar länets föreningshistoria.

Museets bildarkiv rymmer mer än 1,8 miljoner bilder som speglar människorna och samhällsutvecklingen i Norrbottens län från 1800-talet fram till idag.

I museets samlingar finns arkeologiska, kultur- och konsthistoriska föremål som representerar olika epoker av länets historia.


Besök oss!