• Norrbottens museum bil med logga Kjell Öberg © Norrbottens museum

Huvudman för Norrbottens museum är Region Norrbotten. Där ingår vi under avdelningen för Regional utveckling, Kultur och utbildning. Då museets logotype visas ska även regionens logotype finnas med. 

I första hand används logotypen i grå platta i externt marknadsföringsmaterial. Den stående varianten används i största möjliga mån på allt externt tryckt material till exempel annonser, affischer och broschyrer.

Jpeg, stående, 150 dpi, 53 KB. 251 px bred, 272 px hög.

Nbmuseum St GreyNbmuseum St VitNbmuseum St Svart

 

 

 

 

 

 

Samannonsering

Den liggande varianten passar bra att använda på till exempel korrespondensmaterial och profilreklam vid samannonsering med andra partners. Tänk på att alltid använda den logotyp som ger bästa synbarhet och tydligaste avsändare. Texten ska vara läsbar.

Jpeg, liggande 150 dpi, 32 KB. 528 px bred, 116 px hög.

Nbmuseum Ligg Grey      Nbmuseum Ligg Vit      Nbmuseum Ligg Svart