Verksamheten vid Norrbottens museum bedrivs utifrån lokaler på Storgatan 2 i Luleå centrum samt Höstvägen 7 i stadsdelen Björkskatan och riktar sig till hela länets befolkning.

Norrbottens museum, som startades 1886, har cirka 60 anställda som arbetar med utställningar, pedagogik, dokumentation, arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, kulturarv, föremålssamlingar, konsthistoria, etnologi,  arkiv, bildarkiv och kaféverksamhet.

Dessutom ansvaras för landstingets konstsamlingar, Norrbottens hembygdsförbund, Norrbottens föreningsarkiv och Kulturarvsportalen i Norrbotten. Huvudman för Norrbottens museum är Region Norrbotten.

Region Norrbotten  

Enheten för regional utveckling, Kultur och utbildning

Norrbottens museum
Margaretha Lindh
länsmuseichef    

Administration

Margaretha Lindh
länsmuseichef    

Arkiv & bibliotek
Helena Karlström
Avdelningschef

Bildarkiv
& samlingar
Anna Lundgren
Avdelningschef

Kulturmiljö
Sara Hagström
Yamamoto
Avdelningschef
Publik verksamhet
Sara Json Lindmark
Avdelningschef
Registrering
Per Moritz
Avdelningschef

Ekonomi
Registrator
Kommunikation
Hembygdsföreningar

Arkiv
Bibliotek
Norrbottens Föreningarkiv
Bildarkiv
Föremålssamlingar
Foto/filmproduktion
Arkeologi
Bebyggelse
Etnologi
Utställningar
Program
Museipedagogik
Butik/kafé

Bokförlag
Registrering