Verksamheten vid Norrbottens museum bedrivs utifrån lokaler; på Storgatan 2 i Luleå centrum samt Höstvägen 7 i stadsdelen Björkskatan. Museiverksamheten riktar sig till hela länets befolkning.

Norrbottens museum, som startade 1886, har cirka 60 anställda som arbetar med utställningar, pedagogik, dokumentation, arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, kulturarv, föremålssamlingar, konsthistoria, etnologi, arkiv, bildarkiv och kaféverksamhet.

Dessutom ansvaras för landstingets konstsamlingar, Norrbottens hembygdsförbund, Norrbottens Föreningsarkiv och Kulturarvsportalen i Norrbotten. Huvudman för Norrbottens museum är Region Norrbotten.

Region Norrbotten  

Avdelningen för regional utveckling, Kultur

Norrbottens museum
Margaretha Lindh
länsmuseichef    

Administration
MargarethaLindh
länsmuseichef    
Arkiv & bibliotek Bildarkiv
& samlingar
Anna Lundgren
Avdelningschef
Kulturmiljö Publik verksamhet
Sara Json Lindmark
Avdelningschef
Registrering
& Regionkonst
Anna Lundholm
Avdelningschef
Ekonomi
Registrator
Kommunikation
Hembygdsföreningar
Arkiv
Bibliotek
Norrbottens Föreningsarkiv
Bokförlag
Bildarkiv
Föremålssamlingar
Foto/filmproduktion
Arkeologi
Bebyggelse
Etnologi
Utställningar
Program
Museipedagogik
Butik/kafé
Registrering
Regionkonst