Vill du besöka vårt arkiv eller samlingar? Har du material som kan vara intressant för oss? Vill du ha pedagogiska tips? Eller ställa ut på museet? Hör av dig!

Administration

Länsmuseichef – Margaretha Lindh, 0920-24 35 12, 076-142 96 11, margaretha.lindh@norrbotten.se Controller – Sofia Merum, 0920-23 66 76, 070-289 65 35, sofia.merum@norrbotten.se
Ekonomiassistent/registrator – Lena Engstrand, 0920-24 35 28, lena.engstrand@norrbotten.se
Kommunikatör
– Catrine Backman, 0920-24 35 27, 072-231 36 56, catrine.backman@norrbotten.se  

 

PUBLIK VERKSAMHET

Utställningar, program, butik/kafé, museipedagogik

Reception – 0920-24 35 02, norrbottens.museum@norrbotten.se

Avdelningschef – Sara Json Lindmark, 0920-24 35 21, 070-648 49 69, sara.jonsson-lindmark@norrbotten.se
Ansvarig reception och butik – Pia-Maria Holmgren, 0920-24 35 02, pia.nutti-holmgren@norrbotten.se 
Lokalvårdare – Maj Englund, 070-246 27 31, maj.englund@norrbotten.se
Museipedagog – Annika Josbrant, 0920-24 35 49, 070-515 07 88, annika.josbrant@norrbotten.se Museipedagog – Viktoria Lestander, 0920-24 35 15, 072-503 53 48, viktoria.lestander@norrbotten.se
Museipedagog – Kyösti Lindberg, kyosti.lindberg@norrbotten.se
Museipedagog
– Ida Renlund, 0920-24 35 11, 070-515 13 38, ida.renlund@norrbotten.se (tj.ledig tom 15/2 2019)
Museipedagog och programassistent – Silvia Colombo, 070-515 13 38, silvia.colombo@norrbotten.se
Programkoordinator – Sofia Öberg, 072-220 56 74, sofia.oberg@norrbotten.se
Receptionist – Alexandra Simonsson, 0920-24 35 02, alexandra.simonsson@norrbotten.se 
Receptionist
– Ellen Fjellström, 0920-24 35 02, ellen.fjellstrom@norrbotten.se
Receptionist – Karin Arnqvist, 0920-24 35 02, karin.arnqvist@norrbotten.se
Utställningsproducent och programansvarig
– Matilda Eriksson, 0920-24 35 17, 076-139 54 20, matilda.c.eriksson@norrbotten.se
Utställningstekniker – Gunnar Renlund, 0920-24 35 07, 070-265 07 77, gunnar.renlund@norrbotten.se Utställningstekniker – Maria Wiggefors, 0920-24 35 06, 070-236 46 98, maria.wiggefors@norrbotten.se 

 

Kulturmiljö

Arkeologi, bebyggelse, etnologi

Arkeolog – Frida Palmbo, 0920-24 35 43, 070-300 94 32, frida.palmbo@norrbotten.se
Arkeolog – Nils Harnesk, 0920-24 35 14, 070-300 94 63, nils.harnesk@norrbotten.se
Arkeolog – Åsa Lindgren, 0920-24 35 33, 070-208 99 25, asa.lindgren@norrbotten.se
Arkeolog – Carina Bennerhag, 0920-24 35 32, 070-524 35 24, carina.bennerhag@norrbotten.se
Arkeolog – Jannica Grimbe, 0920-24 35 42, 072-208 10 84, jannica.grimbe@norrbotten.se
Arkeolog och arkeologiska samlingar – Lars Backman, 0920-24 35 34, 073-068 74 12, lars.backman@norrbotten.se
Byggnadsantikvarie – Erica Duvensjö, 0920-24 35 64, 076-835 12 29, erica.duvensjo@norrbotten.se
Byggnadsantikvarie – Marcus Bengtsson, 0920-24 35 22, 070-230 32 70, marcus.bengtsson@norrbotten.se 

 

Bildarkiv och samlingar

Bildarkiv, föremålssamlingar, foto/filmproduktion

Avdelningschef – Anna Lundgren, 0920-24 25 08, 072-547 67 98, anna.i.lundgren@norrbotten.se
Antikvarie, föremålssamlingar – Anja Wrede, 0920-24 35 26, 072-540 40 54, anja.wrede@norrbotten.se 
Antikvarie, föremålssamlingar – Robert Pohjanen, 0920-24 35 58, 072-540 40 95, robert.pohjanen@norrbotten.se
Arkeolog och arkeologiska samlingar – Lars Backman, 0920-24 35 34, 073-068 74 12, lars.backman@norrbotten.se
Arkeolog och arkeologiska samlingar – Emma Boman, 0920-24 35 35, emma.boman@norrbotten.se
Assistent, bildarkiv
– Berit Åström, 0920-24 35 09, berit.astrom@norrbotten.se
Etnolog –Paulina Öquist Haugen, 0920-24 35 73, paulina.oquist-haugen@norrbotten.se 
Etnolog – Linnea Persson, linnea.b.persson@norrbotten.se 
Fotograf
– Daryoush Tahmasebi, 0920-24 35 41, daryoush.tahmasebi@norrbotten.se
Museiassistent – Lena Lundström, 0920-24 35 73, lena.s.lundstrom@norrbotten.se
Vaktmästare/Drifttekniker – Jörgen Berglund, 0920-24 35 67, 072-212 97 99, jorgen.berglund@norrbotten 

 

Arkivcentrum Norrbotten

Norrbottens museums arkiv, bibliotek, bokförlag, Norrbottens Föreningsarkiv

Reception – 0920-24 35 80, arkivcentrum@norrbotten.se

Avdelningschef – Erica Forsgren, 0920-24 35 50, 070-638 35 50, erica.forsgren@norrbotten.se

Norrbottens museums arkiv

Arkivarie – Karin Tjernström, 0920-24 35 53, karin.tjernstrom@norrbotten.se
Assistent – Monica Andersson, 0920-24 35 52, monica.c.andersson@norrbotten.se
Assistent – Emma Strandberg Mäkitalo, 0920-24 35 66, emma.strandberg-makitalo@norrbotten.se
Assistent – Susanne Andersson, susanne.d.andersson@norrbotten.se
Förlagsredaktör – Per Moritz, 0920-24 35 55, per.moritz@norrbotten.se

Norrbottens föreningsarkiv

Arkivarie – Ida Lejon, 0920-719 45, ida.lejon@norrbotten.se
Arkivassistent, vik – Annika Olofsson, annika.a.olofsson@norrbotten.se 
Arkivassistent – Per Marklund, 0920-719 45, per.marklund@norrbotten.se
Arkivassistent – Annika Emmoth, annika.emmoth@norrbotten.se
Arkivassistent – Gunilla Nybom, 0920-719 33 gunilla.nybom@norrbotten.se 

 

Regionkonst och registrering

Registrering, regionkonst

Avdelningschef – Anna Lundholm, 0920-24 35 54, 076-533 95 11, anna.u.lundholm@norrbotten.se
Assistent – Peter Fors, 0920-24 35 71, peter.fors@norrbotten.se
Assistent – Eva Grennberg, 0920-24 35 72, eva.grennberg@norrbotten.se
Assistent – Kristina Larsson, 0920-24 35 74, kristina.I.larsson@norrbotten.se
Assistent – Anders Nyström, 0920-24 35 75, anders.nystrom@norrbotten.se
Assistent – Lars Troell, 0920-24 35 76, lars.troell@norrbotten.se
Assistent – Mikael Wikström, 0920-24 35 77, mikael.wikstrom@norrbotten.se
Assistent – Carola Wirén, 0920-24 35 78, carola.wiren@norrbotten.se
Assistent – Anna Svärd, 0920-24 35 24, anna.m.svard@norrbotten.se
Assistent, bildarkiv – Ove Brännholm, 0920-24 35 70, ove.brannholm@norrbotten.se
Ansvarig för Regions Norrbottens konstsamling – Henrik Ygge, 0920-24 35 44, 070-265 07 78, henrik.ygge@norrbotten.se
Konsthandläggare – Jens Arvidson, 0920-24 35 36, 072-452 87 46, jens.arvidson@norrbotten.se