Vill du besöka Norrbottens museums arkiv och/eller samlingar? Har du material som kan vara av intresse för museet? Vill du ha pedagogiska tips? Vill du ställa ut på museet eller hyra en utställning? Hör gärna av dig.

Länsmuseichef

Margaretha Lindh

Margaretha Lindh

Kansli

Sofia Merum

Sofia Merum

Lena Engstrand

Lena Engstrand

Catrine Backman

Catrine Backman

Avdelning: Publik verksamhet

Sara Json Lindmark

Sara Json Lindmark

Annika Josbrant

Annika Josbrant

Viktoria Lestander

Viktoria Lestander

Ida Renlund

Ida Renlund

Matilda Eriksson

Matilda Eriksson

Sofia Öberg

Sofia Öberg

Silvia Colombo

Silvia Colombo

Gunnar Renlund

Gunnar Renlund

Maria Wiggefors

Maria Wiggefors

Pia-Maria Holmgren

Pia-Maria Holmgren

Alexandra Simonsson

Alexandra Simonsson

Maj Englund

Maj Englund

Avdelning: Kulturmiljö

Carina Bennerhag

Carina Bennerhag

Frida Palmbo

Frida Palmbo

Lars Backman

Lars Backman

Nils Harnesk

Nils Harnesk

Åsa Lindgren

Åsa Lindgren

Jannica Grimbe

Jannica Grimbe

Erica Duvensjö

Erica Duvensjö

Marcus Bengtsson

Marcus Bengtsson

Avdelning: Bildarkiv & samlingar

Anna Lundgren

Anna Lundgren

Anja Wrede

Anja Wrede

Robert Pohjanen

Robert Pohjanen

Berit Åström

Berit Åström

Daryoush Tahmasebi

Daryoush Tahmasebi

Lars Backman

Lars Backman

Jörgen Berglund

Jörgen Berglund

Lena Lundström

Lena Lundström

Avdelning: Arkiv & bibliotek

Erica Forsgren

Erica Forsgren

Karin Tjernström

Karin Tjernström

Per Moritz

Per Moritz

Monica Andersson

Monica Andersson

Emma Strandberg Mäkitalo

Emma Strandberg Mäkitalo

Susanne Andersson

Susanne Andersson

Annika Olofsson

Annika Olofsson

Avdelning: Regionkonst & registrering

Anna Lundholm

Anna Lundholm

Peter Fors

Peter Fors

Eva Grennberg

Eva Grennberg

Kristina Larsson

Kristina Larsson

Anders Nyström

Anders Nyström

Lars Troell

Lars Troell

Mikael Wikström

Mikael Wikström

Carola Wirén

Carola Wirén

Ove Brännholm

Ove Brännholm

Anna Svärd

Anna Svärd

Jens Arvidson

Jens Arvidson

Henrik Ygge

Henrik Ygge