Vill du besöka Norrbottens museums arkiv och/eller samlingar? Har du något material som kan vara av intresse för museet? Vill du ha pedagogiska tips? Vill du ställa ut på museet eller hyra en utställning? Hör gärna av dig till oss.

Länsmuseichef

Margaretha Lindh

Margaretha Lindh

Kansli

Sofia Merum

Sofia Merum

Lena Engstrand

Lena Engstrand

Henrik Ygge

Henrik Ygge

Avdelning: Publik verksamhet

Sara Json Lindmark

Sara Json Lindmark

Annika Josbrant

Annika Josbrant

Ida Renlund

Ida Renlund

Viktoria Lestander

Viktoria Lestander

Inger Riström

Inger Riström

Gunnar Renlund

Gunnar Renlund

Maria Wiggefors

Maria Wiggefors

Pia-Maria Holmgren

Pia-Maria Holmgren

Jimmy Renlund

Jimmy Renlund

Maj Englund

Maj Englund

Matilda Eriksson

Matilda Eriksson

Avdelning: Kulturmiljö

Sara Hagström Yamamoto

Sara Hagström Yamamoto

Jennie Björklund

Jennie Björklund

Carina Bennerhag

Carina Bennerhag

Frida Palmbo

Frida Palmbo

Lars Backman

Lars Backman

Nils Harnesk

Nils Harnesk

Olof Östlund

Olof Östlund

Åsa Lindgren

Åsa Lindgren

Sophie Nyblom

Sophie Nyblom

Avdelning: Bildarkiv & samlingar

Anna Lundgren

Anna Lundgren

Anja Wrede

Anja Wrede

Robert Pohjanen

Robert Pohjanen

Berit Åström

Berit Åström

Ove Brännholm

Ove Brännholm

Daryoush Tahmasebi

Daryoush Tahmasebi

Olof Östlund

Olof Östlund

Staffan Nygren

Staffan Nygren

Kjell Öberg

Kjell Öberg

Avdelning: Arkiv & bibliotek

Helena Karlström

Helena Karlström

Karin Tjernström

Karin Tjernström

Monica Andersson

Monica Andersson

Emma Strandberg Mäkitalo

Emma Strandberg Mäkitalo

Susanne Andersson

Susanne Andersson

Ida Enberg

Ida Enberg

Avdelning: Registrering

Per Moritz

Per Moritz

Peter Fors

Peter Fors

Eva Grennberg

Eva Grennberg

Kristina Larsson

Kristina Larsson

Anders Nyström

Anders Nyström

Lars Troell

Lars Troell

Mikael Wikström

Mikael Wikström

Carola Wirén

Carola Wirén

Anna Lundholm

Anna Lundholm