• © Norrbottens museum

Norrbottens museum är en lärande resurs för skolor i Norrbotten. Vår pedagogiska verksamhet strävar efter att väcka barns och ungdomars intresse för dåtid, nutid och framtid. Upplevelser och kunskap ger perspektiv på världen.

Genom pedagogiska metoder skapas möjligheter för lärande inom museets alla verksamhetsområden. I vårt utbud ingår ofta berättelser och dramatiseringar som väcker elevernas intresse och gör dem delaktiga. Genom att koppla ihop dåtid med nutid, får man en beredskap att möta framtiden.

VÅRT UTBUD

  • Skolprogram till elever i olika åldrar.
  • Visningar av museets permanenta och tillfälliga utställningar. 
  • Visningar i arkiv och samlingar.
  • Aktiviteter under sportlov och höstlov.
  • Fortbildning för lärare.
  • Lärarhandledningar på webben.

Hela vårt utbud är kostnadsfritt.


SKAPANDE SKOLA

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Ansökan om bidrag görs av skolans huvudman. 
Kontakta utbildningsförvaltningen i din kommun.

För mer information: www.kulturradet.se/bidrag/Skapande-skola/