Skola

Hem / Skola / Lärarhandledningar / Kontakta museipedagog

 

Norrbottens museum är en lärande resurs för skolor i Norrbotten. Med vår pedagogiska verksamhet vill vi väcka barns och ungdomars intresse för dåtid, nutid och framtid. Upplevelser och kunskap ger perspektiv på världen.

Genom pedagogiska metoder skapas möjligheter för lärande inom museets alla områden. I vårt utbud ingår ofta berättelser och dramatiseringar som väcker elevernas intresse och gör dem delaktiga. Genom att koppla ihop dåtid med nutid, får man en beredskap att möta framtiden.

Vårt utbud

  • Skolprogram till elever i olika åldrar.
  • Visningar av museets utställningar
  • Visningar i arkiv och samlingar
  • Aktiviteter under sportlov och höstlov
  • Fortbildning för lärare
  • Lärarhandledningar på webben

Hela utbudet är kostnadsfritt.

Kontakta museets pedagog

Annika Svonni Josbrant, 0920-24 35 49, 070-515 07 88, annika.svonni-josbrant@norrbotten.se


Skapande skola

Kulturrådet fördelar varje år bidrag till grundskolans årskurs F-9. Syftet är att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Det är skolans huvudman som ansöker om bidrag. 
Kontakta utbildningsförvaltningen i din kommun.

Mer information: www.kulturradet.se/bidrag/Skapande-skola/