Lärarhandledningarna är framtagna för att lärare och elever ska kunna använda materialet på skolan.

Flera av lärarhandledningarna är uppbyggda enligt storylinemetoden. Storyline är en undervisningsmetod och ett förhållningssätt som har vuxit fram inom skolvärlden utifrån en förändrad syn på kunskap och lärande. 

Lärarhandledningarna är fria för användning. Till en del av handledningarna finns även lånematerial som kan användas som komplement.