Välkommen på Arkivcafé på Arkivcentrum på Björkskatan i Luleå, med en föreläsning av Annika Forssén om "Arbete för livet - Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal".

Annika Forssén, allmänläkare och forskare i Luleå, berättar om sin och Gunilla Carlstedts bok ”Arbete för livet.” I fokus står tjugo kvinnor födda i början av förra seklet och från olika samhällsklasser, arbetsområden och bostadsorter. De berättar om sitt liv, sitt arbete – inte minst det obetalda som vanligen inte räknats som arbete – och sin hälsa. Berättelserna speglas mot 1900-talets stora samhällsförändringar och kvinnors liv och hälsa idag.

Fri entré. Vi bjuder på fika!

Här hittar du hela vårens Arkivcafé-program