Arkeologerna Emma Boman, Ida Lundberg och Hanna Larsson berättar om hur de osteologiska och arkeobotaniska analysmetoderna fungerar.

Många gånger behövs det mer genomgående analyser av material som vi hittar. Exempel på sådana analyser är de osteologiska och arkeobotaniska analyserna.

Genom osteologiska analyser kan vi bland annat få information ifall ett skelettmaterial härstammar från en människa eller ett djur, samt vilket djur det i så fall är. Om skelettmaterialet är från en människa kan vi även analysera hur gammal individen blev, om det var en man eller en kvinna och om individen drabbats av någon sjukdom eller skada under dess livstid.

Genom de arkeobotaniska analyserna kan vi genom att studera makrofossila växtrester få information om vilken vegetation det har varit på platsen, vad man har odlat och vilka växter man har nyttjat.

Arkeologerna Emma Boman, Ida Lundberg och Hanna Larsson berättar och visar hur de osteologiska och arkeobotaniska analyserna går till.

Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.

 

Om Arkeologi i Norrbotten, samt flera föreläsningar kopplat till utställningen