Norrbottens museum bedriver med Åkes Hundtjänst ett projekt att använda sökhundar för att hitta förhistoriska boplatser. Arkeolog Frida Palmbo berättar om bakgrunden till projektet, om hur en skadad boplats utanför Kalix upptäcktes och undersöktes. Gunilla Lindbäck från Åkes Hundtjänst berättar om sitt arbete. Efter föreläsningen samlas vi i museiparken för att se hur sök med arkeologisökhundar går till.

Sedan flera år tillbaka bedriver Norrbottens museum tillsammans med Åkes Hundtjänst ett projekt för att träna upp sökhundar att leta efter brända ben på förhistoriska boplatser. En boplats är en fornlämningstyp som inte syns ovanför marken, vilket gör dem svåra att hitta. De vanligaste fynden på förhistoriska boplatser är brända ben från matrester. Om man kan träna arkeologisökhundar till att hitta och markera var det finns brända ben skulle det bli lättare att hitta boplatserna.

2016 genomförde Åkes Hundtjänst tillsammans med arkeologer från Norrbottens museum försök med arkeologisökhundar på kända fornlämningar kring Kalix. Då upptäcktes det att en boplats var skadad av terrängkörning och brända ben låg synligt i körspåren. Hundarna markerade för brända ben på flera ställen inom boplatsen. Norrbottens museum fick medel av Länsstyrelsen 2017 till en räddningsundersökning av boplatsen.

Arkeolog Frida Palmbo berättar om bakgrunden till sökhundsprojektet och om undersökningen av den skadade boplatsen. Gunilla Lindbäck från Åkes Hundtjänst berättar om deras arbete. Efter föreläsningen samlas vi i museiparken där Åkes Hundtjänst demonstrerar hur sökning med arkeologisökhundar går till.

Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.

 

Om utställningen Arkeologi i Norrbotten