Arkeologerna Lars Backman och Frida Palmbo berättar om inventeringsläget i Norrbotten, om hur skogsbruket påverkar fornlämningar och om hur rådgivning inför avverkningar kan gå till.

I Norrbotten finns stora områden som inte har fornminnesinventerats. Dessa områden utgörs även av produktiv skogsmark. Det finns studier som visar på att skador på fornlämningar minskar i skogsbruket, men detta gäller bara i områden som har fornminnesinventerats. Norrbottens museum har under tre år genomfört inventeringar av markberedda områden som tidigare inte har fornminnesinventerats, och där ser resultatet annorlunda ut.

Arkeologerna Frida Palmbo och Lars Backman berättar om inventeringsläget i Norrbotten, om skadeinventeringar och om resultatet av inventeringsprojektet. De informerar också om hur rådgivning kan gå till inför avverkning av områden med fornlämningar.

Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.

 

Om Arkeologi i Norrbotten, samt flera föreläsningar kopplat till utställningen