Denna föreläsning riktar sig i första hand till lärare, rektorer och annan skolpersonal.

Vårt svenska folkstyre, vår demokrati, är en rättsstat som är byggd på mänskliga fri- och rättigheter. Vad är det för idéer som skapat vår moderna demokrati? Vad betyder dessa begrepp för oss i praktiken? Vad betyder det i undervisningen men också i elevens vardag i skolan och livet utanför? Varför är civilkurage viktigt i en demokrati och vad krävs för att det ska kunna uppstå? Vad är det som hotar vår demokrati och vad är det vi egentligen bråkar om?

Föreläsningen är kostnadsfri.

Anmälan senast fredag 6 mars till:
viktoria.lestander@norrbotten.se 

Edna Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättigheter och ordförande för MR-Stiftelsen samt ordförande i föreningen Democracy Walk. Hon har jobbat som tjänsteman och expert på flera departement och myndigheter, samt inom föreningslivet. Hon har en bakgrund som journalist och verkar idag främst som utbildare och strateg.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Rättighetscentrum Norrbotten och Norrbottens museum