Utbyggnaden av vattenkraft i Lule älv har påverkat människor på olika sätt. Vi bjuder in till samtal om hur vattenkraften påverkat samhället lokalt och regionalt.

Har vattenkraften påverkat dig eller personer i din närhet? Vad vet du om vattenkraftverk i din närhet? Under kvällen kommer många frågor att diskuteras, och du är välkommen att delge dina erfarenheter och åsikter om vattenkraften.

Målet med projektet Veku Vaku är att belysa vattenkraften utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Genom möteskvällar vill vi ta del av oidentifierade berättelser och minnen kring vattenkraftsutbyggnaden längs Lule älv. Kvällens samtal kommer att resultera i en värdefull dokumentation om erfarenheter och berättelser om livet längs Lule älv.

Anmälan senast 14 februari

linnea.b.persson@norrbotten.se, 0920-24 35 23

Kvällen är kostnadsfri, vi bjuder på fika. Meddela eventuell specialkost i anmälan.

Välkommen till en kväll med tema vattenkraft!


 

Eu Reg Utvfonden          Vekuvaku Rgb Big