Anna Toresdotter belyser med utställningen "Se långt" människans påverkan på ekosystemen och lyfter samtidigt fram möjligheter. Möt blicken hos pionjärer, forskare och framsynta företagare som har hållbara lösningar för ett framtida samhälle.

Utställningsprogram

Vernissage

Lördag 3 februari, 13.00
Dialogvisning med konstnären.

Workshop

Torsdag 8 februari, 15.00-18.00
Hur kan vi med hjälp av konst levandegöra klimatutmaningarna? Workshop med konstnären i samarbete med Världsnaturfonden WWF för lärare i grundskola och gymnasium.
Anmälan: info@annatoresdotter.se.

Fördjupad visning av utställningen, med workshop

Söndag 11 februari, 13.00-15.30
Konstnären ger en fördjupad visning av utställningen med workshop om bildsamtal för allmänheten.

Visning av utställningen för föräldar och barn

Söndag 11 mars, 13.00-14.00
Konstnären visar utställningen för föräldrar och barn.

Workshop

Tisdag 13 mars, 15.00-18.00
Hur kan vi med hjälp av konst levandegöra klimatutmaningarna? Workshop med konstnären i samarbete med Världsnaturfonden WWF för lärare i grundskola och gymnasium. Anmälan: info@annatoresdotter.se.