Med utgångspunkt i en bärplockarstrejk som utspelade sig i Umeå under hösten 2013, och platsen, samhället, Fredrika, bärplockningsnav i Västerbotten, har Johannes Samuelsson tillsammans med kulturgeograferna Aina Tollefsen och Madeleine Eriksson följt trådar inom bärindustrin.

Fokus har legat på råvarukedjan och på plockarnas situation, den disciplinering de utsätts för och det motstånd de gör. Det är en oregelbunden fotografisk undersökning som pågått sedan början av 2012.

Samuelsson besöker bland annat bärplockare i nordöstra Thailand, en hälsomässa i Frankrike och företaget Glommersbär i Glommersträsk. I boken Bärtider, publicerad våren 2019, redovisar Samuelsson det fotografiska materialet med texter som beskriver och reflekterar över fältarbetet. Det är en utsaga om en region, dess samtidshistoria och den väv av globala relationer som vi alltid befinner oss i.