Så länge jag kan minnas har jag ritat, målat och skapat. Mina största idoler och inspirationskällor fortsätter att vara konstvärldens gamla mästare, men i synnerhet den gruppen rebeller som kom att kallas för "impressionisterna". I samma anda vill jag utforska konstens alla medier och tekniker samtidigt som det är viktigt för mig att sätta min egen prägel på allt jag skapar.

Verken i denna utställning är ett urval av bilder målade under de senaste tre åren – en period då jag på nytt förälskade mig i konsten. 

Saga Talludde