Utställningarna tar avstamp i Norrbottens variationsrika landskap och historia. Besökaren möter verk som bl a handlar om landskapets minnen och sår, försvunna vattenfall, ideologiserade arkiv, och militariserade zoner. Ett huvudtema för biennalen är begreppet mörker. Både i bokstavlig mening, då biennalen infaller under årets mörkaste tid, men också metaforiskt med blicken vänd mot ett politiskt mörker såväl som mörkrets potential för tänkande, drömmande och projektion.

VISNINGAR

Museipedagog Silvia Colombo håller fria visningar av Residence-in-Natures utställning nedanstående onsdagar klockan 18 är på svenska och 19 på engelska. Cirka 30 minuter.

  • Onsdag 23 januari
  • Onsdag 30 januari

Utställningen ”Mammas Hus i Laino 2018-2019” består av två delar, en utställning på Marttigården (10/11-17/2) och en på Norrbottens Museum (17/11-17/2). Utställningarna ingår i Luleåbiennalen genom Residence-in-Natures medverkan. På Marttigården blandas vi och vårt material in med befintliga bonader, bilder och bruksföremål. På Norrbottens Museum kommer delar av Marttigårdens arkiv och interiör att flyttas in på institutionen och visas tillsammans med Residence-in-Nature’s flora, insamling och verksamhet.

Konstnärer: Johanna Gustafsson Fürst, Ingvild Holm, Hans Isaksson, Åsa Jungnelius, Oscar Männikkö, Olof Marsja, Esko Männikkö, Gustaf Nordenskiöld, Lisa Torell och Markus Vallien. Grafisk form Jonas Williamsson och talskrivare Lars-Erik Hjertström Lappalainen. 


Öppet hus i Lainio

Välkomna till Marttigården i Lainio, lördag 26 januari kl. 13.00-17.00 för öppet hus, fika och visning av utställningen "Mammas hus i Lainio 2018-2019".

Utställningen består av två delar, en utställning på Marttigården och en på Norrbottens museum. Utställningarna ingår i Luleåbiennalen genom Residence-in-Natures medverkan. På Marttigården blandas färdiga och pågående arbeten med befintliga bonader, bilder och bruksföremål. Lena Ylipää och Lainio Hembygdsgille är värd för dagen på Marttigården.
Den 2 mars arrangeras en busstur från Luleå till Lainio, håll ögonen öppna efter datum och program.

Om Lainio och Marttigården:
Lainio är en by 250 km norr om polcirkeln i Kiruna kommun där landets nordligaste människoboningar finns. Marttigården är ett museum och en levande plats för den lokala kulturen med en mängd föremål från bondesamhällets självhushåll. Hembygdsgårdens gille har varit särskilt betydelsefull för kvinnors offentliga deltagande och identitet i byarna. De har varit de som skött dessa hus, arkiverat vardagsliv och arbetsliv och därmed säkrat ett kulturarv.


Residence-in-Nature #3, Mammas hus i Lainio, Norrbotten
Start, början öppning, 2018-2019.

”Vad hon kunde – Det gjorde hon ”(1889)
”Det är aldrig försent att ge upp” (årtal okänt)

Vi jobbar utifrån:
Institutionen, kulturarvet och historieberättandet
Språkets mentala rumsordningar
Ritualer som ett socialt rum – bygdegårdstraditioner
Vinterns, mörkrets, isen och snöns historiska och samtida betydelse
Gränser och system

Residence-in-Nature är ett tvärdisciplinärt konstnärligt projekt där vi bjuder in utövare från olika discipliner och bakgrunder att verka och arbeta direkt i materialet under en begränsad tid. Denna gång utgår vi från materialet Lainio och ovan nämnda rubriker. Projektet löper över hela årscyklar för att samverka och integrera med årstiderna och dess olika villkor. Liksom för att konstnärligt kunna koppla ihop oss på befintliga formella och informella sociala strukturer i Lainio med omnejd 2018 och 2019.

Vi startade med en första researchvecka i augusti 2017 och hade ytterligare en i juni 2018. Utöver Laino, bestämde vi: Flora, Norrbottens museum och Marttigårdens hembygdsgård. Under Luleåbiennalen påbörjas vår tredje arbetsperiod, med en öppning 10/11 i Lainio på Marttigården och den andra 17/11 på Norrbottens museum.

Lainio
Personlig koppling och intresse, vi valde Lainio för att det är den by där landets nordligaste människoboningar finns, 250 km norr om polcirkeln i Kiruna kommun, den del av Sverige som Sverige ville göra mer ”svenskt” när Finland förlorades 1809, som genomlevt både krig, rasbiologi och kulturbad. Där ryskt, norskt, finskt har präglat hantverk och byggnation. Där språkgränserna synliggörs för är det finska, samiska, kvänska, meänkieli eller svenska det talas? Det är där dagens identitetspolitik och gränser blir som luddigast – för vem gör egentligen vem till vem den är, vill vara eller kanske kallas? Tornedaling, kvän, same, svensk, finne eller sverigefinne?

Flora
Det är ett format för att dela. Det sammanbinder alla medverkande och projektets hela omfång. Materialet kan vara alltifrån imaginärt muntligt, publikt och performativt till att utgå från andra traditioner i området. Genom att kartlägga, registrera och agera i landskapet sker insamlandet successivt och hela tiden, ibland publikt och ibland inte. Floran, som kan ha form både som PDF, projektion och publikation kan tillgängliggöras på helt andra platser både under och efter projekt perioden är slut.

Norrbottens museum
I kontrast till Lainio är den museala institutionen, där föremål och artefacter, röster och berättelser konserveras, kartläggs och representeras. Det är här kulturarvet görs tillgängligt och här där historia skrivs och skrivs om. Det var viktigt att arbeta med Norrbottens museum och publik där vi är intresserade av till exempel: Hur att expandera Lainio som plats och publik till museet och tvärtom? Vi är intresserade av: Vad, vilken berättelse, vems röst samlas in? Och vad sker nu? Vilka historier, föremål är framtida intressanta?

Marttigårdens bygdegård
Det är främst ett museum för den lokala kulturen med en mängd föremål från bondesamhällets självhushåll. I Sverige finns cirka 1400 hembygdsgårdar. I de flesta fall är hembygdsgården också en levande miljö och under året samlas Lainios invånare kring återkommande aktiviteter så som, tillagning av renslaktssoppa, konstrunda, pimpeltävling, traditionell mjölmalning, firande av fettisdagen. Hembygds(Gille) som också har varit särskilt betydelsefull för kvinnors offentliga deltagande och identitet i byarna. De har varit de som framförallt skött dessa hus, arkiverat vardagsliv och arbetsliv, de har säkrat både kulturarv och skörd genom att samla in, jämföra och ihop analysera.

Vi är
Johanna Gustafsson Furst, Esko Männikkö, Markus Vallien, Gustaf Nordenskiöld, Olof Marsja, Oscar Männikkö och Ingvild Holm. Konstnärliga ledare Hans Isaksson, Lisa Torell och Åsa Jungnelius. Vi är fotografer, konstnärer, bönder, slöjdare, formgivare, glasblåsare, platsrelaterade, skulptörer, performance-konstnärer, scenkonstnärer, målare och keramiker från Tromsø, Luleå, Boden, Månsamåla, Kiruna, Stockholm, Østfold, Gissamåla, Stockholm och Oulo, Norge, Sverige och Finland.

Se mer på Residence-in-Natures hemsida:
http://www.residence-in-nature.se
www.luleabiennial.se/sv

 

Residence-in-Nature är ett konstnärligt projekt där utövare från olika discipliner och bakgrunder bjuds in för att verka och arbeta direkt i materialet under en begränsad tid som initierades av Åsa Jungnelius i Kronoberg i Småland 2013. Arbetet löper över hela årscyklar för att kunna samverka med både årstider och samhälle genom dess olika villkor och aktiviteter. Just nu är Lainio är material och plats. I juni träffades vi alla tillsammans i medverkande konstnären Hans Isakssons mammas hus i Lainio för ett första besök och arbetsvecka. Nu avslutas snart vår andra gemensamma arbetsperiod. Arbetet fortsätter under hela 2019.

Grafisk produktion
Jonas Williamsson.

Samarbetspartners och finansiärer
Norrbottens museum, Luleå Internationella konstbiennal, Resurscentrum för Konst i Norrbotten, IASPIS, Region Norrbotten och Kulturrådet.