Projektet "Under samma himmel" strävar efter att samla och tillgängliggöra norrbottniska berättelser som sträcker sig 11.000 år bakåt i tiden fram till dagens digitala värld. Projektets första tema "Födelse" är en digital utställning.

Under samma himmel – Födelse

Födelse är en myllrande mångfald av norrbottniska berättelser – om det nya livet och den nya tiden. Det som hela tiden föds på nytt.

Basen i utställningen är digital och växer allt eftersom fler historier läggs till och lanseras på www.ushnorrbotten.se. Berättelserna rymmer allt från personliga anekdoter till forskningsrön.

Ta del av Födelse: www.ushnorrbotten.se


Utställningen består av Norrbottningarnas egna berättelser om länets kultur och historia är ryggraden i den kulturhistoriska utställningen Under samma himmel. Projektet kommer att formas kring sju teman: Födelse, Gräns, Mark, Hem, Språk, Kraft och Kapital. Varje tema kommer att utgöra en separat utställning – både i fysisk och digital form.