"Under samma himmel" är Norrbottens museums kulturhistoriska utställning om Norrbottens historia, berättad i en icke kronologisk ordning. Utställningen består av sju delutställningar: Födelse, Mark, Gräns, Hem, Kapital, Kraft och Språk. Utgångspunkten i varje tema är Norrbottningarnas egna berättelser om länets kultur och historia.

Under samma himmel – Födelse

Utställningen Födelse lyfter fram pionjärer i Norrbotten, människor som skapat nytt eller varit del av något nytt under olika tider och på olika platser i länet och i världen. 

Utställningen är digital och växer allt eftersom fler berättelser läggs till − från personliga anekdoter till forskningsrön.

Gå till Födelse


Projektet Under samma himmel samlar och tillgängliggör norrbottniska berättelser 11.000 år bakåt i tiden fram till idag. Det första producerade temat Födelse är en digital utställning. Nästa utställning är Mark, som tar upp aktuella ämnen inom miljö och naturresurser kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Målgruppen i Mark är barn 5-8 år.