Välkommen till Norrbottens museum, ett länsmuseum i Sveriges till ytan största län.

Programs

Rosenströms digitala kulturfest

Programs

Berätta för oss!

-
Dina tankar och upplevelser kring coronaviruset
Exhibitions

Svärta

-
Svenska fotografer i den tunga industrin 1968–74: Yngve Baum, Jean Hermanson, Odd Uhrbom

Upplev museet