Välkommen till Norrbottens museum, ett länsmuseum i Sveriges till ytan största län.

Program

Berätta för oss!

Dina tankar och upplevelser kring coronaviruset
Utställningar

Svärta

-
Svenska fotografer i den tunga industrin 1968–74: Yngve Baum, Jean Hermanson, Odd Uhrbom

Sociala medier