Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda Norrbottens museum webbplats och ta del av innehållet. Här nere beskriver vi hur Norrbottens museum uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Norrbottens museum som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till norrbottens.museum@norrbotten.se

All inkommen e-post läses men svarstiden variera, särskilt under semester. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur kraven på tillgänglighet uppfylls kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
 • Information om möjligheten att använda kortkommandon saknas.
 • Möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll saknas.
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte med skärmläsare.
 • Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord i alla texter.
 • Alla sidor har inte beskrivande sidtitlar som sammanfattar sidans ämne eller innehåll.
 • Beskrivning saknas på sökfält/formulär.
 • Knappar och kontroller saknar maskinläsbara etiketter.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 19 april 2021.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2025.

Redogörelsen uppdaterades den 5 maj 2024.

 

Hitta på sidan

Tillgänglighet Carlotta

Vi vill att alla ska kunna använda vår museisamlingsdatabas Carlotta. Här beskriver vi hur Carlotta uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av Carlotta inte är helt tillgängliga. För mer information, se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan.

Om du inte kan använda delar av webbtjänsten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till carlotta@norrbotten.se

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet uppfylls kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbtjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
 • Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare.
 • Sökrutor är inte är beskrivna i text för användare på ett sätt som gör det enkelt att förstå syftet.
 • Informationen på objektsidor är inte kodade som tabeller.
 • Beskrivningen som ges till hjälpmedel, exempelvis skärmläsare, saknar den synliga texten som beskriver det interaktiva objektet.
 • Instruktioner för specifika formulärsobjekt är associerade med dem i koden.
 • Det kan förekomma instruktioner som kräver att användaren kan se.
 • Röd text mot grå bakgrund uppfyller inte kontrastkraven.
 • Information om hur man rättar inmatningsfel i sökfälten saknas.
 • ”Månadens objekt” anpassar sig inte till skärmens storlek.
 • Det går inte att till fullo navigera med tangentbord.
 • Nav-element saknas.
 • Kontrastkraven uppfyller inte framhävningen av tangentbordsfokus.

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade senast 2022.

Hur vi testat webbtjänsten

Webbplatsen har granskats genom självskattning (intern testning), vilken har verifierats av tillgänglighetsexperter.

Den senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

När du lämnat en kommentar lagras användarnamn, e-postadress och kommentar i databasen. Endast användarnamn och kommentar kommer att synas utåt. Kommentarer och personuppgifter kan komma att gallras i framtiden. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Norrbottens museum publicerar inte personangrepp, nedsättande kommentarer, förolämpningar, förtal, hotelser, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier. Material som innebär intrång i andras rättigheter accepteras inte heller, liksom information som innehåller marknadsföring. Denna typ av kommentarer kommer att tas bort. Detsamma gäller kommentarer som inte är relevanta. Om du ser en kommentar som strider mot ovanstående, kontakta oss gärna.

Kommentarer som publiceras blir synliga för övriga besökare och blir då också allmän handling. Vill du lämna en kommentar utan att det syns, kan du göra det via mail eller vanlig post. Svar på kommentaren lämnas i den aktuella Carlottaposten. Vi har tyvärr ingen möjlighet att meddela när svar läggs ut.

Uppdaterad: