Norrbottens museum är ett av Sveriges 24 länsmuseer, och verkar i landets till ytan största län. Museet har ett brett uppdrag att förvalta, tillgängliggöra och utveckla Norrbottens kulturarv, förhistoria, historia och samtid.

Till museets verksamhetsområden hör arkeologi, arkiv, bebyggelse, bibliotek, bildarkiv, etnologi, fotografi och föremålssamlingar. Vi arbetar bland annat med dokumentation, vård och registrering av samlingar, kunskapsförmedling och rådgivning, forskning, digitalisering, museipedagogik samt utställnings- och programverksamhet. 

1878 startade insamling av föremål i Norrbotten. I början förvarades de hemma hos bolagsdisponenten J.A. Wikström i Luleå.

20 september 1886 bildades Norrbottens Museiförening med medlemmar från residensstadens övre borgerskap. Föreningens övervägande frågor var ekonomin, lokalerna och föremålssamlingarna. Lokalfrågan försvårades i och med Luleå stads brand 1887, då stora delar av centrum förstördes.

1901 inreddes lokaler i länsstyrelsens byggnad för museiföreningens samlingar som tidigare ställts ut i läroverket.

På initiativ av författaren David Törnqvist och länsmejerskan Anna Gustafsson började föreningen under 1910-talet diskutera bildandet av ett friluftsmuseum på Gültzauudden. Tanken förverkligades i början av 1920-talet. 1922 ombildades föreningen till Norrbottens läns hembygdsförening.

På 1920-talet anställde hembygdsföreningen Einar Möller som vaktmästare. Han kvarstod i tjänst till 1960-talet. Bertil Waldén blev den första yrkesutbildade museiintendenten 1926.

Planerna på en egen museibyggnad växte fram. Finansieringen löstes, och dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf kunde den 21 juli 1936 inviga den nuvarande museibyggnaden på Storgatan 2 i Luleå. Byggnaden ritades av arkitekt Eberhard Lovén.

Under andra världskriget minskade verksamheten. Delar av museibyggnaden togs i anspråk av länsstyrelsens kristidsorgan och landsantikvarie Reinhold Odencrants var periodvis mobiliserad. Först 1950 kunde länsmuseet återta hela museibyggnaden igen.

Personalstyrkan bestod fram till 1956 av en landsantikvarie, en vaktmästare och tillfälliga amanuenser samt en städerska.

1961-1972 var Harald Hvarfner landsantikvarie och under hans ledning utvecklades museet snabbt. Fältarbeten och bokutgivning kompletterade utställningarna som turnerade i hela länet. Museet organiserades 1964 i tre avdelningar. 1966 hade museet 15 anställda.

Friluftsmuseet på Gültzauudden flyttades omkring 1970 till Gammelstad och blev Friluftsmuseet Hägnan.

1967 ändrade hembygdsföreningen namn till Föreningen Norrbottens museum. 1977 ombildades museet till en stiftelse med två huvudmän; Luleå kommun och Norrbottens läns landsting. Den gamla föreningen delades i två delar. Själva länsmuseet fördes över till den nya stiftelsen, medan förening för hembygdsintressenter samlades i Norrbottens hembygdsförening och i början av 1980-talet bytte föreningen namn till Norrbottens hembygdsförbund.

1 juli 1976 omorganiserades kulturminnesvården i Sverige. Vid länsstyrelserna inrättades länsantikvarier som övertog den myndighetsutövande delen av landsantikvarierna.

Stiftelsen omorganiserades i april 1992. Landstinget övertog helt verksamheten för Norrbottens museum, medan Luleå kommun övertog ansvaret för Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad.

1 oktober 1999 blev Stiftelsen Norrbottens museum en basenhet inom Norrbottens läns landsting och idag består personalstyrkan av ett femtiotal anställda. Verksamhet bedrivs inte bara i Luleå utan i hela länet, med exempelvis utredningar och dokumentationer, kulturprojekt och utställningsproduktion samt en barn- och ungdomsverksamhet.

1 januari 2017 bytte landstinget namn till Region Norrbotten. Norrbottens museum ingår i Region Norrbotten, avdelningen regional utveckling som en basenhet inom kultur.

Chefer på Norrbottens museum

Gunnar Ullenius, mars 1929 – december 1936
Reinhold Odencrants, 1937 – 1945
Hans Beskow, 1946 – 1961
Harald Hvarfner, 1961 – 1971
Björn Hallerdt, 1972 – 1975
Kjell Lundholm, 1975 – 1987 (ordinarie från 1981)
Pär Hallinder, 1988 – 1990
Disa Åberg, 1990 – 1992
Majvor Östergren, 1992 – 1994
Majlis Granström, 1995 – 2001
Johan Lilliehöök, 2001 – 2004
Curt Persson, 2004 – 2012
Jan-Erik Lundström, 2012 – 2016
Margaretha Lindh, 2017 –

Organisation

Region Norrbotten är huvudman för Norrbottens museum. Museet ingår i Avdelning för regional utveckling, Kultur.

Norrbottens museums ledningsgrupp

 • Margaretha Lindh, länsmuseichef
 • Ulf Renlund, avdelningschef Kulturmiljöavdelningen
 • Nils Harnesk, avdelningschef Samlingsavdelningen
 • Anna Lundgren, avdelningschef Publika avdelningen

Adjungerande: Catrine Backman, kommunikatör

Samlingsavdelning

Arkiv, bildarkiv, bibliotek, bokförlag, foto, föremålssamlingar

Kulturmiljöavdelning

Arkeologi, bebyggelse, etnologi

Publik avdelning

Butik, kafé, museipedagogik, program, utställningar

Press och media

Här har vi samlat information för dig som arbetar som journalist eller inom media.

Norrbottens museums logotyp finns i liggande och stående format. Välj det alternativ som ger bäst synlighet där den ska användas. Logotypen får inte beskäras eller på annat sätt förändras.

Norrbottens museums logotyp får endast användas i sammanhang där museet är avsändare eller samarbetspartner.

Färger

 • CMYK-färger: Svart, 100m, 100y
 • PMS-färger: Svart, PMS 185.

Ladda ner museets logotyp

Högerklicka på den länk du önskar och välj "spara länk som" för att ladda ner den logotyp du önskar.

PNG:

Liggande logotyp PNG

Stående logotyp PNG

EPS, liggande:

Liggande logotyp EPS

Stående logotyp EPS

Lediga jobb

Vi söker en samordnare för verksamheten i reception, kafé och butik på Norrbottens museum. Du har avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot service, kundbemötande, turism, upplevelse eller annat relevant för uppdraget. Eftergymnasiala studier relevanta för uppdraget, eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande. 

Du har erfarenhet från arbete relevant för tjänsten. Det är meriterande med erfarenhet från arbete inom turism- och upplevelsesektor, kundbemötande, museum eller liknande. Även erfarenhet av projektledning, schemaläggning och arbete i reception, kafé och butik, inköp, produktutveckling, ekonomi är meriterande. 

Du har god datorvana och kunskaper i Microsoft 365. Kunskap om tekniklösningar enligt uppdragets beskrivning samt arbete med sociala media är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som trivs i mötet med människor, och har kunden i fokus. Du är initiativtagande och självgående och trivs med ett varierande arbete där kasten är snabba och tempot kan vara högt.

Du har en mycket god samarbetsförmåga och är bra på att knyta kontakter och upprätthålla goda relationer med besökare/kunder, kollegor, och samarbetspartners. Du har god förmåga att driva processer och skapa rutiner. Du har god förmåga att leda andra och skapa ett gott arbetsklimat, delar med dig av kunskap och information.

Du arbetar strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv, är prestigelös och har en god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande, gärna i något av minoritetsspråken

Du har god förmåga att hantera situationer och utmaningar som kan uppstå i en publik verksamhet och gillar när mycket händer. Du är utvecklingsinriktad, tänker strategiskt och planerar ditt arbete långsiktigt i linje med museets uppdrag.

Du har självklart ett intresse för Norrbottens kultur och historia.

Det här får du arbeta med

Reception, kafé och butik är centrala i museets publika verksamhet och besökarnas upplevelse. Här välkomnas besökarna och informeras om museets utställningar, program, och aktiviteter samt lotsas vidare i museets verksamhet. Receptionen har en roll i det mesta som händer på museet.

Samordnaren ingår i ett team bestående av chefen för publika avdelningen, museivärdar, utställningsproducent, museipedagoger, museitekniker, m.fl. Som samordnare för reception, butik och kafé har du ett arbetsledande ansvar och fokus ligger på att leda det dagliga arbetet i reception, butik och kafé som bemannas av både fastanställd och extraanställd personal.

Uppdraget handlar till betydande del om att styra arbetsprocesser, utveckla rutiner och skapa effektiva arbetssätt samt löpande utveckling av verksamheten. Att arbeta med långsiktig planering, utveckling och strategi tillsammans med och under ledning av avdelningschefen.

Arbetet är till stor del operativt och du utför själv samtliga förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten. Uppgifterna spänner från arbetsledarskapet till inköp, prissättning och budget, produktutveckling, daglig tillsyn av utställningar och digitala lösningar såsom start av bild- och ljudsystem, presentera verksamhet, program och utställningar för besökare mm. Arbetet innebär mycket stå och gå, att lyfta och bära varor.

Det här erbjuder vi dig

 • Du får vara med och förmedla Norrbottens historia och kultur och utveckla museets verksamhet tillsammans med kollegor med engagemang för Norrbottens kultur och historia.
 • Löpande kompetensutveckling.
 • Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
 • Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
 • Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/

Information om tjänsten

 • Tillsvidareanställning på heltid. Ordinarie arbetstid är dagtid vardagar, helg och kvällstjänstgöring förekommer. B-körkort är ett krav.

 • Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Sista ansökningsdag

2024-04-12

Tillträdesdatum

Tillträde enligt överenskommelse

Arbetsplats

Publika avdelningen, Norrbottens museum Luleå.

 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

GDPR och cookies

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU, den ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Norrbottens museum följer denna förordning.

Begreppet personuppgift innefattar all information som kan identifiera en enskild person som är i livet. Sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, adress, fotografier, ljudupptagningar eller videoinspelningar.

Vi behandlar personuppgifter utifrån den verksamhet vi bedriver och för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss.

När du skickar eller tar emot e-post från Norrbottens museum innebär det att dina personuppgifter kommer att hanteras av Norrbottens museum. Uppgifter som lagras är i första hand de du själv delar med dig av när du kontaktar oss. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter eller företag om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. Dina uppgifter kan också hanteras av våra personuppgiftsbiträden.

När du besöker vår webbplats kan en cookie sparas på din dator, telefon eller surfplatta. Den innehåller information om hur du använder din webbläsare och kan användas för att förbättra din upplevelse. Information som IP-adress, operativsystem och vilken sökmotor du använder kan användas för administrativa ändamål. Denna information är anonymiserad och kan inte härledas till en enskild person.

Norrbottens museum använder hög säkerhet för data som lagras. Kryptering, begränsad behörighet och sekretess skyddar de personuppgifter vi lagrar.

Förordningen innebär bland annat följande rättigheter:

 • Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter samt annan data vi har lagrad om dig, exempelvis fotografier
 • Du har rätt att bli raderad ur våra system
 • Du har rätt att få korrigering av uppgifter
 • Du har rätt att återkalla samtycke i den mån samtycke används

Uppdaterad: