Skola

Två stenålderskvinnor som håller en glödande sten mellan sig.

Norrbottens museum är en lärande resurs för skolor i Norrbotten. Vi vill väcka barns och ungdomars intresse för dåtid, nutid och framtid genom vår pedagogiska verksamhet. I anslutning till museets utställningar erbjuder vi kostnadsfria skolprogram.

 

Lärarhandledningar

Norrbottens museum har tagit fram lärarhandledningar som lärare och elever kan använda i till exempel i klassrummet. Materialet kan användas kostnadsfritt.

Järnålder

(500 f.Kr – 1050 e.Kr.)

Det här materialet är främst tänkt som ett komplement till övrigt skolmaterial om järnåldern. Fokus ligger på den tidiga järnåldern i Norrbotten, och hur ny kunskap om järn påverkade livet för människor på den tiden. Allt är baserat på nya fynd som visar att järn­tillverkning funnits i Norrbotten långt tidigare än man hittills trott.

Material att ladda ner

PDF-filer i A4-format:

Lärarhandledning

Berättelsen om Varja

Elevblad

Annika Svonni Josbrant

Museipedagog

Uppdaterad:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.