Hantering av personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU, den ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Norrbottens museum följer denna förordning.

Vad är en personuppgift?

Begreppet personuppgift innefattar all information som kan identifiera en enskild person som är i livet. Sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, adress, fotografier, ljudupptagningar eller videoinspelningar.

Laglig grund för vår behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menas all hantering som görs med personuppgifter, oavsett om det sker elektroniskt eller på annat sätt. Vi behandlar personuppgifter utifrån den verksamhet vi bedriver och för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss.

E-post

När du skickar eller tar emot e-post från Norrbottens museum innebär det att dina personuppgifter kommer att hanteras av Norrbottens museum. Uppgifter som lagras är i första hand de du själv delar med dig av när du kontaktar oss. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter eller företag om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. Dina uppgifter kan också hanteras av våra personuppgiftsbiträden.

Säkerhet

Norrbottens museum använder hög säkerhet för data som lagras. Kryptering, begränsad behörighet och sekretess skyddar de personuppgifter vi lagrar.

Dina rättigheter

Förordningen innebär bland annat följande rättigheter:

  • Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter samt annan data vi har lagrad om dig, exempelvis fotografier
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system
  • Du har rätt att få korrigering av uppgifter
  • Du har rätt att återkalla samtycke i den mån samtycke används

Region Norrbottens hantering av personuppgifter

Uppdaterad: