Kontakta oss

Behöver du hjälp med din forskning, planera inför ditt besök eller har du frågor om vårt utbud? Tveka inte att höra av dig.

Postadress:

Obs - ny postadress!

Norrbottens museum
Köpmangatan 1
972 38 Luleå

Fakturering:

Region Norrbotten
Box 4, 961 21 Boden
Obs! Ange kostnadsställe.

Org.nr: 232100-0230

Du hittar oss här

Luleå centrum

Norrbottens museum

Tillfälligt stängt på grund av renovering.


Adress: Storgatan 2, Luleå

Växel: 0920-24 35 02

Vy över museibyggnaden i Hermelinsparken i Luleå. Det är sommar. I bakgrunden syns byggnader och lite av havet.

Björkskatan, Luleå

Norrbottens museum

Norrbottens museum finns i samma byggnad som Björkskatans hälsocentral.

Alla besök måste bokas, ring 0920-24 35 02.


Adress: Höstvägen 7, Luleå

Växel: 0920-24 35 02

Vy över byggnaden på Björkskatan där Norrbottens museum och Arkivcentrum finns.

Björkskatan, Luleå

Arkivcentrum Norrbotten

Arkivcentrum Norrbotten finns i samma byggnad som Björkskatans hälsocentral.

Öppet tisdag–torsdag 9.00–15.00. Boka ditt besök på telefon 0920-24 35 80. Övriga tider hänvisar vi till telefonsvarare eller e-post: arkivcentrum@norrbotten.se.


Adress: Höstvägen 7, Luleå

Växel: 0920-24 35 02

Vy över byggnaden på Björkskatan där Norrbottens museum och Arkivcentrum finns.

Museets personal

Personal och kontaktinformation
Namn Titel E-postadress Telefonnummer
Margaretha Lindh Länsmuseichef margaretha.lindh@norrbotten.se 076-142 96 11
Catrine Backman Kommunikatör catrine.backman@norrbotten.se 072-231 36 56
Agnetha Kahlbom Controller agneta.kahlbom@norrbotten.se 0920-23 66 67, 076-146 20 52
Personal och kontaktinformation
Namn Titel E-postadress Telefonnummer
Anna Lundgren Avdelningschef anna.i.lundgren@norrbotten.se 0920-24 35 15, 072-547 67 98
Robin Näslund Digital Producent robin.naslund@norrbotten.se 076-539 33 49
Annika Svonni Josbrant Museipedagog annika.svonni-josbrant@norrbotten.se 070 515 07 88
Maria Wiggefors Museitekniker maria.wiggefors@norrbotten.se 070-236 46 98
Linda Ekersund Museivärd linda.ekersund@norrbotten.se 076-135 28 88
Johanna Lundin Museivärd johanna.lundin@norrbotten.se 0920-24 35 25, 076-329 29 49
Veronica Markström Programproducent veronica.markstrom@norrbotten.se 076-107 68 73
Henrik Ygge Utställningsproducent henrik.ygge@norrbotten.se 076-107 34 83
Personal och kontaktinformation
Namn Titel E-postadress Telefonnummer
Ulf Renlund Avdelningschef ulf.renlund@norrbotten.se 0920-24 35 19, 076-108 46 28
Frida Palmbo Arkeolog frida.palmbo@norrbotten.se 0920-24 35 43, 070-300 94 32
Åsa Lindgren Arkeolog asa.lindgren@norrbotten.se 0920-24 35 33, 070-208 99 25
Carina Bennerhag Arkeolog carina.bennerhag@norrbotten.se 0920-24 35 32, 070-524 35 24
Sebastian Lundkvist Arkeolog sebastian.lundkvist@norrbotten.se 0920-24 35 35, 070-257 74 06
Hanna Larsson Arkeolog, osteolog och arkeobotaniker hanna.r.larsson@norrbotten.se 0920-24 35 47, 076-835 12 29
Lars Backman Arkeolog och arkeologiska samlingar lars.backman@norrbotten.se 0920-24 35 34, 073-068 74 12
Erica Duvensjö Byggnadsantikvarie erica.duvensjo@norrbotten.se 0920-24 35 22, 070-230 32 70
Kristin Lång Byggnadsantikvarie kristin.lang@norrbotten.se 073-068 42 41
Sophie Nyblom Etnolog sophie.nyblom@norrbotten.se 076-132 80 01
Rúnar Gudmundsson Fotograf runar.gudmundsson@norrbotten.se 076-127 82 20
Personal och kontaktinformation
Namn Titel E-postadress Telefonnummer
Nils Harnesk Avdelningschef nils.harnesk@norrbotten.se 0920-24 35 14, 070-642 79 94
Anja Wrede Antikvarie anja.wrede@norrbotten.se 0920-24 35 26, 072-540 40 54
Robert Pohjanen Antikvarie robert.pohjanen@norrbotten.se 0920-24 35 58, 072-540 40 95
Christelle Fredriksson Antikvarie christelle.fredriksson@norrbotten.se 076-135 59 18
Karin Tjernström Arkivarie karin.tjernstrom@norrbotten.se 0920-24 35 53
Monica Andersson Arkivassistent monica.c.andersson@norrbotten.se 0920-24 35 52
Emma Strandberg Mäkitalo Arkivassistent emma.strandberg-makitalo@norrbotten.se 0920-24 35 66
Susanne Andersson Arkivassistent susanne.d.andersson@norrbotten.se
Susann Funck Bibliotekarie (tis-tors) susann.funck@norrbotten.se 076-139 73 84
Berit Åström Bildarkivsansvarig berit.astrom@norrbotten.se 0920-24 35 09, 073-051 49 98
Ola Norén Föremålsfotograf och bildarkivsassistent ola.noren@norrbotten.se 076-135 58 77
Per Moritz Förlagsdirektör per.moritz@norrbotten.se 0920-24 35 55
Anders Nygårds Systemantikvarie anders.nygards@norrbotten.se 076-110 29 46
Jörgen Berglund Vaktmästare/Drifttekniker jorgen.berglund@norrbotten 0920-24 35 67, 072-212 97 77
Personal och kontaktinformation
Namn Titel E-postadress Telefonnummer
Karin Tjernström Arkivarie karin.tjernstrom@norrbotten.se 0920-24 35 53
Monica Andersson Arkivassistent monica.c.andersson@norrbotten.se 0920-24 35 52
Emma Strandberg Mäkitalo Arkivassistent emma.strandberg-makitalo@norrbotten.se 0920-24 35 66
Susanne Andersson Arkivassistent susanne.d.andersson@norrbotten.se
Susann Funck Bibliotekarie (tis-tors) susann.funck@norrbotten.se 076-139 73 84
Per Moritz Förlagsdirektör per.moritz@norrbotten.se 0920-24 35 55
Personal och kontaktinformation
Namn Titel E-postadress Telefonnummer
Tore Andersson Hjulman Avdelningschef tore.andersson-hjulman@norrbotten.se 076-119 26 97
Ginger Karström Arkivarie ginger.karstrom@norrbotten.se 073-823 06 24
Per Marklund Arkivassistent per.marklund@norrbotten.se 0920-719 45
Annika Emmoth Arkivassistent annika.emmoth@norrbotten.se 0920-719 44