Kontakt

Besöksadress och telefon

Norrbottens museum, Luleå centrum

Adress: Storgatan 2, Luleå
Telefon reception: 0920-24 35 02

Norrbottens museum, Björkskatan

Adress: Höstvägen 7, Luleå
Telefon forskardisken: 0920-24 35 80 (bemannad tisdag-torsdag kl 9-15, övriga tider hänvisas till röstmeddelande eller epost: arkivcentrum@norrbotten.se).
Telefon växel: 0920-24 35 00
Fax: 0920-24 35 60

Kontakta museets personal >

Postadress

Norrbottens museum
Box 266, 971 08 Luleå
E-post: norrbottens.museum@norrbotten.se

Faktureringsadress

Region Norrbotten 
Box 4
961 21 Boden 
OBS! Ange kostnadsställe

Organisationsnummer 232100-0230